Arbeidende kapital

Arbeidende kapital er en del av formuesskatten.
 
Begrepet arbeidende kapital er et omdiskutert begrep. Arbeidende kapital kalles også for næringsaktiva eller kapital investert i verdiskapende virksomhet.
 
Arbeidende kapital er eiendeler som ”arbeider” i virksomheten, for eksempel:

  • driftsmidler
  • maskiner til produksjon
  • inventar og innredning
  • datautstyr
  • kjøretøy  
  • eiendom som brukes i driften
  • varebeholdning  
  • kundefordringer
  • kapitalbeholdning

 

<< Tilbake til ordboken