Dynamisk skatteeffekt

Dynamisk skatteeffekt innebærer at skatteletter og skatteinsentiver over tid kan gi en rekke positive effekter som stimulerer norsk økonomi og øker statens inntektspotensial. Vi betaler skatt av inntekten vår og ulike avgifter på varer og tjenester vi kjøper. Den dynamiske skatteeffekten av at pengene sirkulerer i bruk kan for eksempel være styrking eller etablering av nye arbeidsplasser, noe som igjen kan gi staten et større skattegrunnlag.  

Det er komplisert å beregne dynamiske skatteeffekter fordi mange momenter krever en rekke forutsetninger. Derfor er det knyttet usikkerhet til slike beregninger. Likevel har borgelige politiske partier og næringslivsorganisasjoner over lang tid uttrykt ønske om at finansdepartementet beregner dynamiske skatteeffekter av ulike skatteendringer som bakgrunn for en nyansert skattedebatt. Forskningsinstitusjoner har etterspurt datamateriale fra finansdepartementet for å utføre en slik analyse selv. Imidlertid har de fått avslag på bakgrunn av at det var for kostnadskrevende for finansdepartementet å samle et ønsket datamateriale. 

<< Tilbake til ordboken