Formue

Formue er en betegnelse for verdien av de økonomiske verdier og rettigheter (eiendeler) en fysisk eller juridisk person disponerer med fradrag av de tilhørende, økonomiske forpliktelsene (gjeld).

<< Tilbake til ordboken