Forskuddskatt

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Forskuddskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper må derfor melde fra tilskattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter det første året. 

Har du inntekter av en viss størrelse som ikke inngår i skattetrekket arbeidsgiver benytter (for eksempel høye renteinntekter, skattepliktige utleieinntekter og/eller høy formue), kan dette medføre at du skal betale forskuddsskatt.

Informasjon om størrelsen på forskuddskatten vil fremgå av skattetrekksmeldingen. Størrelsen på forskuddskatten er beregnet på bakgrunn av siste kjente likning, eller ved endring av skattekort/forskuddskatt. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.

<< Tilbake til ordboken