Handlingsregelen

Handlingsregelen for innfasing av oljepenger i norsk økonomi. Regelen sier at vi over tid kan bruke realavkastningen av oljefondet, som er anslått til fire prosent. Det betyr at en regjering tilpasser oljepengebruken til situasjonen i norsk økonomi.

Handlingsregelen slår fast at oljepengene skal brukes på å stimulere til varig vekst i fastlandsøkonomien. Det er konkretisert til investeringer i samferdsel/infrastruktur, kunnskap/forskning og vekstfremmende skattelettelser. 

<< Tilbake til ordboken