Lover om skatt

I Norge reguleres beskatning av et omfattende lovverk; noen av de viktigste skattelovene er:

  • Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 (med en rekke endringslover),
  • Lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952,
  • Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975,
  • Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.m. av 13. juni. 1975,
  • Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) av 13. juni 1980
  • Lov om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) av 20. juli 1991.

<< Tilbake til ordboken