Merverdiavgift

En omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden. Staten krever inn merverdiavgift på salg av varer og tjenester som blir solgt i Norge. Det finnes imidlertid tjenester som er unntatt fra beregning av merverdiavgift, som for eksempel helsetjenester og undervisning. Hva som er unntatt for beregning av merverdiavgift, finner du i merverdiavgiftsloven.

Satsen for merverdiavgift er 25 prosent, unntatt for mat- og drikkevarer som har 15 prosent, og persontransport, overnatting (hotell, romutleie, hytteutleie o.l.), kinobilletter og enkelte andre tjenester som har 10 prosent mva.

Ved innenlands salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved import av varens tollverdi.

Alle produksjons- og salgsledd skal betale avgift av salget/verdien minus den avgiften de selv betalte for varen (inngående avgift). I praksis betaler altså hvert enkelt ledd avgift av den merverdien som oppstår ved hans eget ledd i kjeden.

<< Tilbake til ordboken