16 av 75.000 studenter har meldt seg på Ap-byrådets sykkelfadder-ordning

Skjermbilde 2019-01-20 kl. 09.49.32.png

Ap-byrådet lanserte i fjor noe det kalte for sykkelfadder-ordningen for studenter. Så langt har 16 meldt seg på via Facebook.

PR-stuntet om å få studenter over på sykkel synes så langt å være en svært begrenset suksess. Fadder-ordningen handler om i følge kommunen selv at “nye studenter skal kunne sykle sammen med noen som kjenner den beste sykkelruten til campus. Av og til er det ikke mer som skal til for å bli kjent med byen og menneskene der; litt frisk luft og en hyggelig tur på to hjul med en gjeng som skal samme vei.”

PR-apparatet til byrådet har brukt samtlige kanaler for å gjøre stuntet til en suksess. På Facebook kan denne suksessen måles til hele 16 medlemmer i en spesialgruppe for studenter. I Oslo bor det totalt 75.000 studenter og 16 av disse utgjør 0,02 prosent.

Skjermbilde 2019-01-20 kl. 09.44.04.png

Aurora Kobernus er en av veldig få som har sagt ja til å være sykkelfadder for byrådet. Hun er også leder for Naturvernstudentene på UiO.

- I dag hadde jeg første turen, men ingen kom! sier Kobernus til kommunens propaganda-”avis” Klima Oslo.

Skjermbilde 2019-01-20 kl. 09.47.13.png

Høyres pressesjef en smule forundret over nye røde sykkelfelt i Gyldenløves gate

Oslo Høyre ber byrådsleder Raymond Johansen umiddelbart droppe planen om knallrøde sykkelfelt i paradegate på Frogner.

Rune Dahl er pressesjef i Oslo Høyre.

Rune Dahl er pressesjef i Oslo Høyre.

Ap-byrådet vil som kjent fjerne hundrevis av parkeringsplasser i den 900 meter lange linde-alleen og svært unike gaten i Oslo.

I en mail til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo setter pressesjef Rune Dahl skapet på plass:

Gyldenloeves-gate-e1547742921706.jpg

- Høyres bystyregruppe står i denne saken sammen med et bredt flertall i bydelsutvalget på Frogner og er i mot å fjerne parkeringsplassene langs Gyldenløvesgate i begge kjøreretninger.

- Det er fartsgrense på 30 km/t og fartshumper i gaten og den egner seg godt til at syklister og bilister kan dele veien. 

- Høyre ønsker å legge bedre til rette for syklister, men i Gyldenløvesgate mener vi det ikke er behov for egne sykkelfelt.

Planen for Gyldenløves gate ble nylig sendt ut på høring med svarfrist allerede 5 mars. Saken som betyr at 180 parkeringsplasser blir radert bort har skapt et enormt engasjement i Frogner Bydel. - Hvor skal jeg parkere bilen min nå? er det av de mest vanlige spørsmål som stilles i disse dager mellom lindetrærne i Gyldenløves gate.

Byantikvaren vil gjerne ha rød asfalt i Gyldenløves gate

Rød sykkelasfalt betyr at all parkering i den 900 meter lange Gyldenløvsgate forsvinner. Byantikvaren har ingen innvendinger mot at det anlegges totalt over fire meter opphøyde knallrøde sykkelfelt , selv om gaten er bevaringsverdig.

Sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune elsker lukten av rød asfalt, i følge Statens Vegvesen.  https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke/rode-lopere-for-syklister

Sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune elsker lukten av rød asfalt, i følge Statens Vegvesen. https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke/rode-lopere-for-syklister

Ap-byrådet henter tung støtte fra Byantikvaren i Oslo for sin røde sykkelfelts politikk i Gyldenløves gate. I følge antikvar Marte Maun Sæther ble denne paradegaten planlagt tilbake i 1879, men delen mellom Niels Juels gate og Eckersbergs gate ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet. Gaten har en karakteristisk midtstilt dobbel Lindeallé og fortausbeplantning. Gaten er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

Byantikvaren sendte i dag en uttalelse fra 2016 til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo der Ap-byrådet får full støtte fra etaten som skal passe på Oslos kulturminner:

- Tiltaket vil ikke vesentlig svekke det historiske gateløpet, og Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av rød asfalt.

Fotomontasje fra Gyldenløves gate: Oslo kommune

Fotomontasje fra Gyldenløves gate: Oslo kommune

Hele uttalelsen kan du lese her:Snart fjernes all bilparkering på begge sider i hele Gyldenløves gate

Røde løpere skal før sommeren rulles ut på begge sider av en av Oslos vakreste gater. Ap-byrådets sykkelpolitikk går i denne omgang fra Kirkeveien til Niels Juels gate. En strekning på 900 meter.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 18.07.51.png

Saken er sendt ut til naboer og vi henter resten av informasjonen fra samferdselsbyråd Lan Marie Bergs etats nabovarsel. Se lenger ned. Arbeiderpartiets Andreas Halse skriver dette på Twitter:

Arbeiderpartiet i OSLO ber om innspill fra den kjente professor på UIO Olav TOrvund.

Arbeiderpartiet i OSLO ber om innspill fra den kjente professor på UIO Olav TOrvund.

- Passasjen i midten mellom trærne ble i sin tid anlagt for ridende. De er borte.  Hvorfor ikke legge sykkelfeltet der? Det er en løsning som er mye brukt i Paris de senere årene. Avstanden på innsiden av trærne er litt mer enn det dobbelta av bredden på sykkelfeltene i Dr Eufemias gt. Så bredden er der. Jeg har målt, skriver en leser hos “Ja til bilen” på FB.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 20.07.33.png
Fotomontasje: Bymiljøetaten

Fotomontasje: Bymiljøetaten

NABOVAREL:

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate.

Forslaget innebærer å:

-  Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate

-  Reasfaltere veibanen på samme strekning

-  Stramme inn de fleste kryss (?)

-  Utbedre fortauene der det er behov

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt i Gyldenløves gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er en viktig brikke i en ny sykkelrute mellom Smestad, sentrum og Galgeberg

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 18.16.17.png

En annen leserkommentar på FB:

- Dette er jo helt på trynet! Gaten er lite trafikkert, og med utmerket plass til syklister slik den fremstår i dag. Her er man nok ute etter å få fjernet gateparkeringen. Kan ikke byrådet heller være redelige, og fremme et forslag om å forby folk å eie biler innenfor ring 2? I stedet fjerner man litt her og forvansker litt der, i håp om at vi ikke skjønner hva som foregår.

Kjører bil med verdens beste samvittighet og er stolt av det

- Jeg er blant dem som kjører både elbil, bensinbil og dieselbil uten fnugg av dårlig samvittighet. Og representerer en organisasjon med 19000 bilentusiaster i alle aldre og kjønn – som gjør det samme. Og er stolt av det, skriver skriver leder i bilorganisasjonen AMCAR Hilberg Ove Johansen i kronikk.

Han ber nå politikerne å dempe sin aktivitet overfor landets millioner av bilister.

- Med den revolusjonen i teknologi, drivstoffproduksjon og design som vi nå ser i verdens bilindustri, bør norske politikere senke avgiftsskuldrene.

Les hele kronikken her:

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/09/18/Kjører-bil-uten-dårlig-samvittighet-17528164.ece

Skjermdump Twitter Hilberg Ove Johansen

Skjermdump Twitter Hilberg Ove Johansen

I følge organisasjonens nettsted har AMCAR siden 1975 jobbet målrettet mot det politiske Norge for å beholde og forbedre vilkårene til den norske bilhobbyen og fremste politiske forkjemper i Norge.

https://amcar.no/bilpolitisk

Herr Nilsen (1).jpg
James Bond

James Bond

Dette kostet 250.000 kroner - null bruk - null vedlikehold

Byrådets hovedsymbol på dets yrende bilfrie bylivs-politikk er blitt utekontoret i Oslo sentrum. Selv om byrådets egne ekspert-konsulenter for lengst har fastslått at utekontoret virker mot sin hensikt, tviholder byrådet på sin symbolpolitikk.

IMG_1449.jpg

- Utekontor i vinterland. I flott lag med hvit tørr snø over hele arbeidsbordet. Helt uberørt. Ikke engang en fugl har landet der. En berikelse for bymiljøet? spør vår fotograf.

Les mer om prosjekt “Utekontor”.

Nettavisen tester utekontoret:
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/kontoret-som-har-erstattet-p-plasser-koster-en-kvart-million---men-du-vil-slite-med-a-jobbe-der/3423385759.html?google_editors_picks=true

Fjernet det ene utekontoret etter massiv slakt, ifølge Nettavisen.
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/slaktet-oslos-utekontor---na-er-kontoret-fjernet/3423533519.html

VG: – Vi er opptatt av at byen vår blir bedre når vi får mer plass til mennesker, sier samferdselsbyråd Lan Berg.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qGnl0/mdg-har-byttet-ut-300-parkeringsplasser-med-blomster

Oslo kommune lanserer utekontor-prosjektet.
Har du ofte tenkt at det kunne vært deilig å jobbe utendørs? Kanskje særlig når været viser seg fra sin beste side? Nå kan du faktisk gjøre det! I Kjeld Stubs gate og Øvre Slottsgate bygges det nemlig egne utekontorer, som alle er velkomne til å bruke. Utekontorene er et av de første prosjektene i Bilfritt byliv som realiseres. https://www.klimaoslo.no/2017/06/26/her-kommer-byens-nye-utekontorer/?fbclid=IwAR3R1BbEWV5ddvJEA5cUI_kkx1OwgNZbALZGL-bIWXenqbPIpVdu-YlCFiM

Legendariske Krosby Møbler flytter - orker ikke Oslo sentrum mer

Tre generasjoner Krosby kaster nå kortene i møbelgaten Møllergata etter 117 år innenfor Ring 1.

Skjermbilde 2019-01-16 kl. 10.04.30.png

– Det er alt for uforutsigbart å bli i sentrum på nåværende tidspunkt. Parkeringsplassene forsvinner, og gatene er folketomme, sier butikkeier og daglig leder Henning Krosby. 

I oktober 2019 flytter butikken imidlertid ut av sine nåværende lokaler som følge av byggeplanene for det nye regjeringskvartalet.

Krosby Møbler holder til i Møllergata 11. Den ærverdige butikken har eksistert i Oslo sentrum siden forretningen ble startet av August Krosby i 1902. Den har blant annet holdt til ved Youngstorget, i Markveien, i Tollbugata, Rådhusgata og tvers over gaten i Møllergata. Butikken eies og drives fremdeles av tre generasjoner Krosby, forteller Aftenposten.


Ap-byrådets nye krav til sykkelparkering får MAXBO-saken til å blekne

Byrådsleder Raymond Johansen tvinger utbyggere til å bygge tusenvis av parkeringsplasser for sykkel. Samtidig stilles det ekstreme krav til selve sykkelparkeringen. Les mer i artikkel og vedlagt link.

Skjermbilde 2019-01-15 kl. 14.18.19.png

De nye ekstreme kravene gjelder for nybygg og bruksendringer. For å forklare dette enkelt serverer vi fire eksempler:

1) Neste gang OBOS søker om å oppføre et nytt borettslag på 25.000 kvadratmeter pålegger den nye Parkeringsnormen i Oslo at OBOS også bygger minimum 875 sykkelparkeringsplasser.

2) Neste gang en studentorganisasjon får gleden av å leie ut 50.000 kvadratmeter med studenthybler, må utbygger også sørge for 2000 plasser for sykkelparkering.

3) Når NRK-tomten står klar med nye boliger må utbygger bygge 3322 sykkelparkeringsplasser og alle nye sykehjem i Oslo må også ha en sykkelparkering per 100 kvadratmeter areal. http://jatilbilenioslo.no/nyheter/m-bygge-3222-parkeringsplasser-for-sykkel-p-nrk-tomten

4) Privat utbygger oppfører 10.000 kvadratmeter kulturbygg for produksjon av musikk og film og da tvinges han til å bygge 300 parkeringsplasser, selv om det kun skal arbeide 30 personer i selskapet som skal leie bygget.

Dette er det største parkeringsanlegg for sykler i England. Plass til 2800 sykler.

Dette er det største parkeringsanlegg for sykler i England. Plass til 2800 sykler.

Det stilles også svært rigide og strenge krav fra Ap-byrådet om hvordan sykkelparkeringen skal se ut. Her er deler av en lengre liste:

1) Minst halvparten av lovpålagte parkeringsplasser for sykkel skal være under tak

2) Området skal være tyverisikkert og avlåst

3) Ti prosent av parkeringsplassene må være større enn 2,5 kvadratmeter. Familiesykkel. 

4) Selvbetjent sykkelverksted

5) Garderober med dusjanlegg ved sykkelparkeringen

Fra Parkeringsnormen for Oslo. Sykkelparkering er minimumskrav.

Fra Parkeringsnormen for Oslo. Sykkelparkering er minimumskrav.

Dette er samferdselsbyrådens sykkelparkering på Oslo S. Koster 100.000 kroner i leie per måned og plass til 160 sykler.

Dette er samferdselsbyrådens sykkelparkering på Oslo S. Koster 100.000 kroner i leie per måned og plass til 160 sykler.

Gullkantet Ruter-sjef klar lønnsvinner i Norge - tjener 2,3 millioner

Nesten 2,3 millioner kroner fikk Ruters toppsjef i lønn i 2017. På åtte år steg lønnen med 33 prosent. Snitt lønnsvekst i Norge var 22 prosent.

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Samtidig er Ruter-sjefen også lønnskongen blant kommunale toppledere. Ifølge SSB var snittlønnen i 2017 for en kommunal- eller fylkesleder 1,1 millioner kroner.

Administerende direktør Bernt Reitan Jenssen kunne altså som “best i Norge” håve inn i en total godtgjørelse på nesten 2,3 millioner kroner.

Ruter er et aksjeselskap som eies av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent), og det planlegger når og hvor all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus skal gå og det samler inn alle billettinntektene på vegne av eierne.

Det er Ruters styre som bestemmer lønnen til administerende direktør. Siden 2010 har selskapet hatt flere forskjellige styreledere og i sommer tok Sigurd Grytten over styreleder-klubben. Om det betyr fortsatt lønnsfest for Ruter-sjefen vites ikke, men Grytten er mest kjent for å være tidligere Ap-politiker og nå PR-rådgiver og 20 prosents eier i PR-selskapet Zynk.

Han eier også alene selskapet SKG AS. I 2017 hentet han derfra ut tre millioner kroner i utbytte.

Fra 2010 til 2017 steg Rutersjefens lønn med 563.934 kroner - fra 1.704.902 til 2.268.836 kroner. I ansettelsesavtalen heter det at han har ett års etterlønn med seks måneders arbeidsplikt ved oppsigelse. Det innebærer en fallskjerm på 1,13 millioner kroner.

Les mer om Ruter i selskapets årsrapporter: https://ruter.no/om-ruter/rapporter/arsrapporter/

I sommer ble Sigurd Grytten valgt til leder for styret i Ruter AS og Mariann Hornnes til nestleder.

I sommer ble Sigurd Grytten valgt til leder for styret i Ruter AS og Mariann Hornnes til nestleder. FÆRRE SYKLER: Nye tall avslører fiasko for Raymond Johansens sykkelpolitikk

Til tross for milliarder til nye sykkelveier og nitidig måking av rød asfalt: Kommunenes sykkeltelling viser et fall på hele 18 prosent sist vinter.

Skjermbilde 2019-01-12 kl. 11.45.44.png

Dagsavisen som dekker byrådets samferdselspolitikk og har støttet denne både på leder- og kommentarplass mener det kraftige fallet i vintersykler skyldes vinteren.

- Sist vinter kom imidlertid smellen. Det var en usedvanlig snørik vinter, og 18 prosent færre brukte tohjulingen enn vinteren før, på tross av at det prioriterte sykkelveinettet hadde økt til 80 kilometer, skriver avisen.

Som kjent er byrådets instruks til Bymiljøetaten at alle sykkelfelt i Oslo skal børstet ved 3 centimeter snøfall og hver fjerde time. Dette er altså ikke godt nok for at byrådets drøm om sykkelbyen Oslo skal bli en realitet. Fra før har Dagsavisen rapportert at byrådets store målgruppe “de unge” dropper sykkel, fordi de opplever det som svettende og stressende å holde på med. https://www.dagsavisen.no/oslo/sykle-man-blir-svett-og-jevlig-1.1193371

Skjermbilde 2019-01-12 kl. 11.45.12.png

Slik kommenterer Oslos samferdselsbyråd Lan Berg de dramatiske tallen:

- Vi har satset stort på å bygge ut sykkelveinettet de siste årene. Det er veldig gøy å se at byrådets satsinger har hatt effekt, og at tallene over tid viser at flere velger sykkel også om vinteren. Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby der det å sykle om vinteren er et reelt alternativ, det synes jeg er utrolig bra å se, sier samferdselsbyråden til Dagsavisen, og hun legger til:

- Vær og temperatur påvirker sykkeltrafikken, og de kraftige snøfallene i fjor bød på utfordringer. Det er kjempeviktig å opprettholde god vinterdrift, men vi kan ikke drifte bort alle effektene av vinteren. I år har Bymiljøetaten gjort noen nye grep i brøytingen, og det blir spennende å se hvordan sykkeltrafikken påvirkes av det, sier byråden.

Skjermbilde 2019-01-14 kl. 09.54.14.png

I går ble det registrert 10.500 sykler i kommunens 48 telleapparater. Trolig er det reelle tallet rundt 5000 unike sykler, siden samme sykkel telles flere ganger.

Kommunens nettsted Klima Oslo har publisert en lengre tekst som forklarer hvordan man får større glede av å sykle om vinteren. https://www.klimaoslo.no/2017/11/10/slik-sykler-du-trygt-hele-vinteren/

Vår fotograf som også er en ivrig vintersyklist fanget det han selv kaller “byrådets drømmefamilie” på Bogstad nylig. Her er hans rapport og bilder:

- Familie på på skiutflukt til Bogstad. Far sykler MDG-traktor med barna og skiene bakpå. Mor med egen sykkel. Dette må være Oslo-byrådets drømmefamilie. Det er selvfølgelig ikke et problem for noen at denne og andre familier velger å leve livet sitt på denne måten. Problemet er at Ap-byrådet vil at alle familier skal leve livet sitt slik, skriver fotografen.

Miljøpartiet de grønne vil bygge ti mil sykkelfelt til nærmere fire milliarder kroner

MDG-politiker Sirin Stav går nå tungt ut i valgkampen. Hun lover at MDG skal bygge ti mil nye røde sykkelbaner. Det koster fort fire milliarder kroner.

Rod asfalt ny crop.2000x1328.jpg

Det er på Twitter at MDGs nye stjerneskudd viser sin enorme interesse for sykkelfelt. Som kjent ønsker MDG å fjerne bilen fra Oslo for å erstatte den med sykler, el-sykler og lastesykler. Dette arbeidet har allerede kommet langt avsted siden høsten 2015.

Vi har spurt Sirin Stav hva hun tror ti mil rød asfalt ferdig lagt med all infrastruktur betyr i kroner. Hun har ikke svart på dette spørsmålet.

stav.jpg

Vårt tall på opp mot fire milliarder kroner bygger blant annet på rapporter fra Statens Vegvesen og er et nøkternt anslag. Bystyret har allerede vedtatt å bruke 13,5 milliarder på sykkelpolitikken sin.

Slett ikke overraskende er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samferdselskomiteen på rådhuset, Andreas Halse, også blitt en av Oslos virkelige store sykkelfelt-fantaster.

50042791_230714357697551_3847647135021400064_n.jpg

I bildene under kan du studere nærmere dagens sykkelfelt-situasjon i landets hovedstad presentert av Stav.

49713950_1930508280403651_8218849391855796224_n.jpg
49321379_1866628436776630_996735998140350464_n.jpg
49899370_315985535709561_1373747080626962432_n.jpg
49710282_947512992105467_4817529399899324416_n.jpg
49770264_214347842853165_2785692853060239360_n.jpg
49398612_10213421109068758_1101694802602229760_n.jpg

MDG vil lage badeplasser i sentrum så dyrene ikke blir så varme

MDGs programutkast for de fire neste år i Oslo-politikken gir dyrene i Oslo nytt håp. Her er et utdrag fra valg-programmet som vedtas endelig senere i år.

Herr Nilsen (13).jpg

Sentrum skal være for alle!

Miljøpartiet De Grønne legger vekt på aktiviteter som ikke bare handler om å kjøpe ting. Vi vil at sentrum skal oppleves trygg og innbydende for både barn, ungdom og eldre. Derfor ønsker vi å etablere minst 15 lekesoner i sentrum - fra tradisjonelle lekeplasser til mer kreative boltreplasser.

Vi vil også etablere en aktivitetsgate med permanente installasjoner som sjakk, klatrestativ og liknende apparater.

Det skal plasseres ut flere sittemøbler på fortauet tilpasset alle type brukere.

De Grønne vil lage flere fontenebasseng, vannspeil og dyrevennlige småbad, slik at byens dyr kan få kjølt seg ned på varme sommerdager.

MDG: Bilforbud på søndager - samme dag som de aller fleste besøker mor og far på byens gamlehjem

Eldreomsorgen er i vinden. Fiskeboller på julaften og ferdigskrellede vakumpakkede poteter fra Danmark. At MDG ønsker bilfrie søndager er det færre som vet. - Vi kan ikke basere vår omsorg for de eldre med tjenestene fra Ruter, mener SeniorNorge.

standard_mdg.png

Det er i MDG Oslos utkast til partiprogram at bilforbud på søndager er neste skritt i partiets ekstreme radikale politikk. I samme utkast heter det også at "grønn politikk gir friske og glade barn" og at "flere gater og plasser i Oslo må få kvinnenavn".

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har fått bekreftet fra byens eldresentre at søndagen er den store besøksdagen dagen for at “mor og far”.

SeniorNorge reagerer med vantro på dette forslaget som organisasjonen oppsummerer med et ord:

- Tullete!

- Søndager og helligdager er akkurat de dagene de eldre får besøk av barn, barnebarn, slekt og venner. Ikke bare på gamlehjemmene, men like mye hjemme hos den eldre der han eller hun sitter mo spikk alene resten av uken. Å strupe biltrafikken på søndag betyr at de eldre bare blir enda mer ensomme og isolerte. Dette igjen fører til depresjoner og fysiske/mentale sykdommer. Stortinget har innsett folkesykdommen “isolasjon”, mens MDG i Oslo har tydeligvis ikke sett konsekvensene av bilfrie søndager, sier generalsekretær Knut Chr. Høvik.

- Kan ikke folk ta buss?

- “Alle” kan ta buss, men vi kan ikke basere vår omsorg for de eldre med tjenestene fra Ruter. Å fjerne bilen i Oslo på søndager vil bare skape større ensomhet , sier Høvik.

50326219_1703244553110968_7554951914383736832_n.jpg

Byrådet jobber på spreng for at syklister ikke skal hindres av buss

Ap-byrådet og byråd Lan Bergs “Sykkelprosjekt” har flere steder i Oslo løst et stort problem. At bussen hindrer syklister å komme frem.

26678200_10209126167104950_8801910461631324391_o.jpg

I et dokument fra Sykkelprosjektet (se bildet) adresseres det som byrådet mener har vært et stort problem i landets hovedstad. Når en buss stopper på holdeplass har det vist seg at det hindrer syklistene å komme frem. De må i mange tilfeller vente bak bussen på at passasjerer går av og på.

Løsningen Ap-byrådet har igangsatt flere steder, blant annet ved Ullevål sykehus, er å lage sykkelfelt tvers gjennom bussholdeplassen. Dette har igjen skapt svært farlige situasjoner for gående.

Journalist Karl Andreas Kjelstrup har tatt bildene over og skrevet en lengre sak her:

https://nab.no/nyheter/krysset-har-blitt-en-katastrofe/19.17227

Skjermbilde 2019-01-10 kl. 11.46.42.png

Les mer om dette i Nettavisen-bloggen “Tåpelig pengebruk i Oslos sykkelstrategi” signert Kjell-Magne Rystad:

https://www.nettavisen.no/meninger/kjellmagnerystad/tapelig-pengebruk-i-oslos-sykkelstrategi/3423488678.html


250.000 har lest Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo

På fire måneder har 250.000 unike lesere besøkt Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo. Statistikken viser også at avisen har hatt 500.000 sidevisninger.

Herr Nilsen (12).jpg

Avisen spirer og gror. Akkurat som byrådets grønne linje forøker å få til på Fridtjof Nansens plass. Vi publiserer kun når vi har en god historie å fortelle, derfor er vi ikke en del av det klassiske pressekorpset som må fylle sine sider fra minutt til minutt. Vi slipper for eksempel å måtte publisere VG-saker om “Mitt liv med verdens største penis” og Dagbladets “Behandlingen som skal redde ereksjonen” :-)

Vi dekker noe så trivielt som samferdsel primært i stor-Oslo, men vi publiserer selvfølgelig “lekkerbisker” fra hele Norge. Samferdsel er sterkt knyttet til politikk, siden det er politikere som sitter med samferdsels-makten. I Oslo har det siden 2015 pågått en rå krig mot byens bilister der parkeringsplasser er erstattet med utekontorer og plastbenker til 25.000 kroner. Alt dette er byrådsleder Raymond Johansens ansvar:

- Det er riktig at jeg er hovedansvarlig for hele byrådets politikk. Arbeiderpartiet er garantisten for den politikken, sier Raymond Johansen til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

Samferdsel er godt stoff. At 250.000 “unike lesere” har besøkt en avis med en annerledes publiserings-metodikk enn andre aviser, understreker at når politikere fatter vedtak om buss, trikk og t-bane, da engasjeres velgerne og de vil vite mer.

Vår mest leste sak på fire måneder runder 25.000 unike lesere. Dette høres for oss svært lite ute, men når lokalavisen Akerposten rapporterer at deres mest leste sak i hele 2018 nådde 20.000 lesere skal vi kanskje være fornøyd?

Følg oss gjerne på FB også:

49007439_10211157539207983_5648680484494901248_o.jpg

- Du kan like godt stemme MDG, hvis du velger Raymond Johansen

Lars Petter Solås (FrP) mener Aps byrådsleder Raymond Johansen er garantisten for at MDGs svært radikale samferdselspolitikk kan fortsette i fire år til.

Skjermbilde 2019-01-09 kl. 14.21.47.png

- Selv om Johansen skyver MDGs politikere foran seg er det ikke sånn at Ap har gitt fra seg noe i harde forhandlinger. I realiteten står Ap og MDG svært nære hverandre politisk , sier Solås.

 Fremskrittspartiets 4. kandidat i Oslo viser gjerne frem Aps «utekontor-skandale». Han mener «kontorer» vil stå som et evig symbol på Aps samferdselspolitikk i Oslo, sammen med det legendariske skiltet som skulle gjøre Johansen til «statsminister i Oslo» og byrådet til en byregjering.

- Det siste var en flau episode, for utekontor-prosjektet finner jeg ikke et adekvat adjektiv for å beskrive hva jeg tenker om dette, sier Solås.

Herr+Nilsen++2.jpg

- I byrådserklæringen fra Arbeiderpartiet, SV og MDG står det svart på hvitt at Oslos befolkning bare kan glemme privatbilen som transportmiddel. Vi skal alle sammen utelukkende gå, sykle eller ta offentlig transport. Fremskrittspartiet vil aldri noen gang støtte en så radikal og fiendtlig politikk, når folk flest må kunne velge bil for å få hverdagen til å fungere.

 I erklæringen står det krystallklart at det er kun «de som trenger bil» som skal kunne bruke bilen i Oslo hvis Ap og Raymond Johansen får fortsette i fire år til. Solås viser også til byrådets mål om å forby vanlige biler innenfor Ring 3.

- Byrådet forsøkte å sette i gang dette i starten av 2018, men heldigvis var det i tillegg til FrP mange som markerte sterk motstand mot et slikt ytterliggående forslag.

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke svart på vår henvendelse.

OPPDATERT 10. januar med skriftlige kommentarer fra byrådsleder Raymond Johansen.

- Det er riktig at jeg er hovedansvarlig for hele byrådets politikk. Arbeiderpartiet er garantisten for den politikken. Vi har 20 representanter i bystyret og er det største partiet. Oslo Ap vedtok allerede for nesten 20 år siden at vi skulle jobbe for et bilfritt sentrum. Jeg er stolt av hele vår politikk ikke minst den kraftige styrkingen av kollektivtransporten. Samarbeidet med både SV og MDG har fungert utmerket og det er riktig som Solås sier at byrådet gjennomfører APs politikk og at vi er garantisten.

- Når det gjaldt forslaget om at vi skulle kalle oss det vi jo i realiteten er nemlig byregjering fikk ikke det flertall. At vi fortsatt kaller oss City goverment på engelsk er en videreføring av en mangeårig tradisjon. Også fra når FRP satt i byråd. Det var viktig å forklare utlendinger hvem vi var og hvordan styringssystemet fungerer. Jeg lever godt med at vi fortsatt kalles byråd, selvom vi ikke er et råd! 

Mvh
Raymond Johansen
(På vei til Købehavn med fly)

DEBATT: - Hvorfor poster og sprer MDG-politikere jødehets i sosiale medier?

(Oppdatert 9.1) I 2017 oppstod det et grusomt øyeblikk i Nyhetsavisens Ja til bilen i Oslos korte historie. Vi hadde nettopp startet vårt prosjekt på Facebook, da et svin klarte å begå jødehets som en leserkommentar i våre spalter. Hetsen slettet vi på under to minutter. I 2019 sprer MDG´ere samme jødehets i sine sosiale medier. Hvorfor? Svaret finner du helt til slutt i denne artikkelen.

Herr Nilsen (11).jpg

Som kjent for våre mange tusen lesere tar vi hets og hat på alvor, og våre 15 moderatorer sletter upassende kommentarer raskt og effektivt. Som også kjent kan ikke kommentarfelt på Facebook forhåndsmodereres.

I vår spede barndom for to år siden opplevde vi noe vi trodde ikke var en mulighet en gang. En leser postet et innlegg utstyrt med et bilde av norske jøder på vei til gasskammerne i Tyskland. Heldigvis ble det lynraskt sett av en av våre moderatorer som slettet jødehetsen og blokkerte mannen bak det utilgivelige. Faren over?

Med grønne fanatiske MDG´ere bak datamaskinene skulle det snart vise seg at faren var alldeles ikke over. En eller annen hadde sett samme innlegg, og rakk og ta en skjermdump av det jødehetsene innlegget. Deretter snudde vedkommende seg rundt og sendte det til bystyrerepresentant Eivind Trædal.

Trædal er som kjent ikke vanskelig å be, men denne gangen gikk han lenger enn langt. Trædal postet like godt det raskt slettende jødehetsene innlegget i sine egne sosiale medier. Med triumf kunne kan fortelle at Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo drev med hets av jøder.

Selv om Trædal visste godt at innlegget var slettet hadde han tydeligvis et sterkt ønske om å sverte en nyhetsavis ved å re-publisere et slettet innlegg. Samtidig videreførte Trædal hetsen mot jødene, og det fikk som konsekvensen at han også ble blokkert fra våre spalter.

MDG har startet 2019 med samme ufine metode som de brukte i 2017. Sterkt tiljublet på Twitter fra MDGs sentrale politiker Shoaib Sultan postet kommunearkitekt i Oslo og MDG-medlem Kristian Vea det gamle jødehetsene innlegget på sin twitterkonto nylig. Vea skrev i tilknytning til hans re-post av jødehetsen at Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo derfor er en hets- og trakasseringgruppe.

Skjermdump fra MDG.

Skjermdump fra MDG.

Via pressen er vi gjort kjent med at MDG`ere har vært dyktige skjermdumpere og de har foret journalister med “upassende leserkommentar”, (ikke i nærheten av jødehets), som bevis for sine teorier. Samtlige “upassende leserkommentar” ble like raskt fjernet som den jødehetsende. Så langt er det kun nyhetsjefen i Klassekampen som har latt seg lure til å sette dette på trykk.

Debattene på FB er et problem for alle. Hos NRK og TV2 var hele 10 prosent av leserkommentarene hatefulle, da det ble undersøkt av diskrimineringsombudet. Les mer om dette her:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/VRRdk1/En-av-ti-ytringer-pa-NRK-og-TV-2s-Facebook-sider-er-hatefull

MDG har også hatt store problemer med sine egne FB-vegger, særlig da samferdselsbyråden kunngjorde sin graviditet. I følge partiet måtte de fjerne flere hundre “upassende leserkommentarer”. Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har selvfølgelig skjermdumper av spetakkelet på MDGs FB-vegger, men vi publiserer aldri disse. VI forstår at det ikke er MDG selv som står for hetsen, og at innleggende er uønskede siden de slettes. Så hvorfor republiserer MDG gamle, uønskede og slettede leserkommentarer? For oss er dette en ufin og manipulativ metode.

IMG_6396.jpg

Link til Facebookgruppen “Ja til bilen”:

https://www.facebook.com/groups/1933028693604872/

Kristian Vea er arkitekt og er sterkt involvert i Aå-byrådet prosjekt “Bilfritt byliv” som fast ansatt i Oslo kommune. Vi anbefaler Vea å gjøre et skarpt skille mellom hovedinnlegg og kommentarfelt når han vurderer en FB-aktør.

Kristian Vea er arkitekt og er sterkt involvert i Aå-byrådet prosjekt “Bilfritt byliv” som fast ansatt i Oslo kommune. Vi anbefaler Vea å gjøre et skarpt skille mellom hovedinnlegg og kommentarfelt når han vurderer en FB-aktør.Ap-byrådet planlegger mye byliv på Den Grønne Ringen

Wifi-uttak, drikkevann og strømuttak skal lokke folk i Hovinbyen til å leve sine liv så mye som mulig utendørs på Den Grønne Ringen.

Skjermbilde 2019-01-06 kl. 16.48.42.png

Byggeprosjektet i Hovinbyen byr på en 6,5 kilometer lang bilfri vei som går i sirkel. Veien beveger seg gjennom Løren, Økern, Ulven og Hasle. Langs ringen skal det bygges såkalte aktivitetspunkter. Disse skal når alt står klart virke som “et fluepapir” for å få folk ut året rundt.

- Aktivitetspunktene vil være viktige møteplasser med mye byliv, heter det i planen

Skjermbilde 2019-01-06 kl. 16.09.53.png

I planverket for Den Grønne Ringen viser kommunen frem eksempler på hva punktene skal fylles med av aktiviteter gjennom disse fire bildene:

Her kan du lese mer om aktivitetspunktene på Den Grønne Ringen slik kommunen ser det for seg:

Skjermbilde 2019-01-06 kl. 16.25.55.png
Skjermbilde 2019-01-06 kl. 16.11.18.png