205.000 kroner per meter vei på Løkka 

Ap-byrådet skal bruke 225 millioner kroner på 1100 meter gate- og trikkeopprustning i Thorvald Meyers gate. Det blir 205.000 kroner per meter vei.

40971476_10210546177844331_8574271254293381120_o.jpg

Anbudet er nå sendt ut.

Dette er bestillingen:

• Gategrunn (dekker vei og fortau, grønnstruktur/beplantning, overvannshåndtering, faste konstruksjoner, gatemøbler, belysning, mm).

• Grensesnittløsninger mellom gårdeiere og BYM (dekker i overgang til eksisterende bygninger, trapper, trappetrinn, gatevarme, mm).

• Holdeplasser for trikk
• Vareleveringslommer og sykkelparkering
• Skinner med underliggende fundament/plater
• Nytt kontaktledningsanlegg
• Trekkerør/kummer for fiber/IT og strøm
• Vann- og avløpsrør
• Varmerør