372 Oslo-politikere er nå omfattet av Oslos gullkantede barnevakt- og omsorgsordning

I mer enn 20 år har tusenvis av Oslo-politikere kunne kreve dekket private barnevakt- og omsorgstjenester av skattebetalernes midler.

Herr Nilsen (1).jpg

LES MER OM HER: http://jatilbilenioslo.no/nyheter/gullkantet-oslos-politikere-fr-2506-kroner-per-dag-til-barnevakt-og-pass-av-syke

- Ordningen med å få dekket ekstrautgifter til barnepass mv har eksistert i mer enn 20 år og vært nedfelt i «Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune», skriver kommunikasjonsrådgiver Ingvild Åsgård i Bystyrets sekretariat i en mail til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

- Forretningsutvalget fikk i møtet mandag 3. juni 2019 forelagt en sak om revisjon av «Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune»,  bl.a. justering av satser og forslag om å innføre beløpsgrense på dekning av blant annet barnepass. Dette er samme praksis som benyttes i Bergen og Trondheim, fortsetter Åsgård som understreker at beløpene som kommunen utbetaler til de folkevalgte er skattepliktig. Det betyr at det påløper en mindre “egenandel”.

Stendi er Norges største omsorgsaktør og de tilbyr pass av syke og eldre til 610 kroner per time. For 2506 kroner kan de folkevalgte kjøpe fire timer hjemmehjelp til den syke eller den gamle.

- Vi tilbyr det aller meste som personlig hygiene, matlaging og handling, oppfølging medisiner og fastlege, husvask og gjerne en tur med hunden også, sier avdelingsleder Emilie Bæra.

Emilie Bæra. Foto privat.

Emilie Bæra. Foto privat.