400 millioner til trikketunnel - veien får 2,2 meter brede sykkelfelt

Samferdselsbyråd Lan Berg og hennes byråkrater er i full gang med å planlegge en tunnel gjennom Ekebergfjellet for å gi rikelig plass til de få som sykler i Kongsveien.

I et møtereferat datert 5. november drøftes de mulighetene Kongsveien uten trikk gir reisene på to hjul:

- Det er mulig å utvide sykkelfeltene til 2,2 m ved store deler av strekningen, og 2 m ved resterende. Det kan være mindre avgrensede områder hvor bredde kanskje kan bli smalere (minimum 1,8 m). Dette må detaljeres videre. I tillegg har BYM (Bymiljøetaten) vurdert at det kan være en egnet trase for opphøyd sykkelfelt sørover (oppoverbakke), fordi det er få avkjørsler (Kongsveien 14, Kongsveien 16 og til Ekebergparken) og kun et veikryss (Karlsborgveien). Opphøyd gangfelt rampes ned ved avkjørsler og forbi strekning 3 forbi Kongshavn vgs.

Ap-byrådet har i sin bestilling til Bymiljøetaten lagt vekt på at her må alle få farten opp. Ting som kan forsinke politikernes tempo er krav til byggeprosesser og lovverk. Om dette heter det i møtereferatet:

- Prosessen videre avhenger av om BYM har behov for å gjøre endringer i reguleringsplankart og bestemmelser. Dette betinger om planforslaget må ha begrenset høring eller ikke.

Skjermbilde 2018-11-30 kl. 09.55.51.png