50.000 kommuneansatte skal "tvinges" til reise "grønt" til jobben

I dag signerte miljøbyråd Arild Hermstad, finansbyråd Robert Steen og representanter fra arbeidstakerorganisjonene Erik Graff (Akademikerne), Per Egil Johansen (KAH), Elisabeth Rasmussen (YS) og Aina Andersen (UNIO) en samarbeidserklæring om klimavennlige jobbreiser.

Robert Steen (Ap)

Robert Steen (Ap)

I 2030 skal de ansatte i Oslo kommune reise utslippsfritt til og fra jobb. Samtidig lanseres støtteordningen «Grønn jobbreiseordning» hvor byrådet har satt av totalt 50 millioner kroner i 2019 og 2020 til klimavennlige jobbreisetiltak i kommunale virksomheter. For eksempel søke om støtte til sykkelparkering, garderober og lignende.

Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad (MDG)