MINST 25 MILLIARDER I BOMSKATT HAR DISSE POLITIKERENE VEDTATT Å KREVE INN

Herr Nilsen (33).jpg

Det var to politikere fra Høyre, en politiker fra MDG og Venstre og to politikere fra Arbeiderpartiet i Oslo og Akershus som inngikk avtalen om Oslopakke 3. Disse seks politikerne signerte også på at inntektene fra bomringene skal påføre bilistene en regning på minst 25 milliarder kroner de neste 20 årene. Gjeldende fra 2016.

Fra Oslos side signerte Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg, MDG-byråd Lan Marie Berg og Aps samferdselsmann Andreas Halse. Fra Akershus side undertegnet Høyre Anette Solli, Venstres Solveig Schytz og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.

De seks sentrale politikerne vedtok også dette i følge dokument Oslopakke 3. https://www.vegvesen.no/_attachment/1389085/binary/1113644fast_title=Revidert+avtale+Oslopakke+3+for+2017-2036.+Undertegnet+2016-06-05.pdf

  • Partene er enige om å legge til rette for at bomtakstene varierer med miljø- og utslippsbelastning når det blir mulig.

  • Bompengeinntektene fordeles mellom de to fylkene med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus i tråd med prinsippene fra Revidert avtale av 2012.

  • Det legges til grunn at staten finansierer 50 prosent av Fornebubanen i Bymiljøavtalen med Oslo og Akershus. Oslo og Akershus legger videre til grunn at staten også bidrar med 50 prosent til Ny Sentrumstunnel T-bane og Baneløsning Nedre Romerike.

  • Oslo og Akershus prioriterer økte bevilgninger til kollektivsatsingen. Det anmodes om at staten også bidrar med 50 prosent av finansieringen av Signal- og sikringsanlegget for T-banen.

  • Det legges til grunn at avtalen mellom staten og Oslo om belønningsmidler videreføres minst på dagens nivå.

  • Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger til grunn at økte kollektivtakster utover vanlig inflasjonsjustering øremerkes Oslopakke 3-formål slik som investeringer i Fornebubanen, Ny sentrumstunnel for T-banen og Baneløsninger Nedre Romerike. For 2017 skal 75 millioner 2016- kr øremerkes til dette formålet, fra 2018 økes beløpet til 150 millioner 2016-kr.

  • Infrastrukturtiltak finansiert gjennom Oslopakke 3 kan skape merverdier for grunneiere gjennom høyere og bedre arealutnyttelse. Dersom utbygging av infrastrukturtiltakene i Oslopakke 3 gir en endret anvendelsesmulighet eller økt verdi av arealer, legges det til grunn at grunneierne i slike tilfeller skal bidra til finansiering av tiltaket gjennom innbetaling av grunneierbidrag. Hensikten med å gjøre grunneierbidrag til en del av finansieringsløsningen sammen med bompenger og offentlige bidrag, er å bidra til at flere viktige infrastrukturprosjekter i regionen kan gjennomføres.

Skjermbilde 2019-06-20 kl. 21.01.04.png