ADVARER POLITIKERE: - BRUK IKKE EGNE BARN I VALGKAMPEN

snø vei (55).jpg

Barne-ekspert og dr.philos. ber politikerne om å følge prinsippet ”til barnas beste” i årets valgkamp. Å ta med egne unger inn i egen valgkampen frarådes.

– Skolegården kan fort bli en nådeløs arena, og presseoppslagene blir jo heller aldri borte, sier Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forfatter av bokserien «Forstå barnet ditt (0-16)».

- Er det å bruke egne barn som PR-verktøy i en valgkamp til barnas beste?
- At barn kan ta skade av presseoppslag er det ingen tvil om, og når den usikkerheten alltid vil være til stede burde det være nok til å verne sine egne barn mot denne usikkerheten. 

Mens norske politikere synes å ha et ubevisst forhold til barn og mediebelastninger har norsk presse klare kjøreregler. I Vær Varsom-plakaten som er pressens etiske regler heter det at “Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.”

- Tror du barna som politikerne bruker i egen valgkamp kan bli mobbet?
- Det er det stor fare for, og jeg vil definitivt frarådet slike valgkamp-grep. Konsekvensene er veldig vanskelig å overskue. Barnas beste er det viktigste, og så enkelt er dette. Å bruke barna i valgkamp er en risikosport, selv om det kanskje skaffer den enkelte politiker på kort sikt den sympati den higer etter, sier Ulvund.

Redd Barna bekrefter at dette er en problemstilling organisasjonen jobber mye med på et bredt felt.

- Vårt råd er at politikere og alle andre foreldre ikke snakker om barna, men med barna og respekterer deres rettigheter og integritet og ikke bruker barn ut fra egen interesse, sier spesialrådgiver Kaja Hegg.

Barneombudet under ledelse av Inga Bejer-Engh vil overhodet ikke forholde seg til denne problemstillingen, når vi spør om bruk av egne barn i valgkampen er til barnas beste.

snø vei (31).jpg

- Vi har ingen kommentar til saken om å bruke egne unger i valgkampen, sier Bejer-Engh til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

Årsaken til barneombudets avvisning skal det ikke spekuleres i, men når en “Gutt 14 år” tok opp samme sak med Bejer-Engh ga barneombudet et fyldig svar som ligger på ombudets nettsted. Vi siterer:

Hei!
Jeg lurer på om mine lærere og foreldre bryter barnekonvensjonens artikkel 16 ved å legge ut bilder av meg og mine medelever på lukkede grupper på Facebook? Jeg vet jo at Facebook lagrer bildene og bruker dem til bl.a. ansiktsgjenkjenning. Har vi ikke rett til å la være å bli delt på et sosialt medium, selv om det er privat?

Slik svarer Barneombudet:

Barnekonvensjonen artikkel16 gir helt riktig barn rett til privatliv. Barns rett til privatliv er også tatt inn i Grunnloven § 104. Jussen (reglene) gir derfor barnet en sterk rett til beskyttelse av sitt privatliv. Men i virkeligheten er det ikke sånn.

I praksis styrer voksne mye av barns privatliv. Dette gjelder spesielt foreldre, fordi de bestemmer over barna sine gjennom det som heter foreldreansvaret. Reglene om foreldreansvaret står i barneloven, og sier at foreldre har rett og plikt til å veilede og beskytte barna sine, og at de derfor bestemmer ganske mye. I Norge betyr det i praksis at foreldre bestemmer veldig mye over barna sine frem til de er 18 år.

Selv om barnekonvensjonen og Grunnloven er viktigere lover som har større vekt enn barneloven, får altså foreldre bestemme veldig mye over barnets privatliv. For eksempel er det foreldrene som bestemmer over bilder av barna, sånn som du beskriver.

Vi mener dette ikke er riktig. Her burde vi kanskje få noen nye lover? Eller noen som tolker lovene, sånn som domstolene, til å si at sånn burde det ikke være?

Dessverre er det ikke sånn i dag at barn og unge har noe sted å gå hvis de vil klage på dette. Vi synes likevel dere skal ta dette opp med de voksne. Bruk elevrådet på skolen ti lå ta det opp med skolen og på foreldremøte. Få i gang en diskusjon om hva barn selv bør få bestemme. Spør skole og foreldre hvorfor det er viktig for dem å bestemme over bilder av barn, hvorfor barn ikke skal få bestemme selv. Bruk gjerne det vi har skrevet til deg her.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg bruker egen unge aktivt i valgkampen.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg bruker egen unge aktivt i valgkampen.