AMBULANSEN KOMMER IKKE FREM - GATER ER STENGT - FRYKTER LIV GÅR TAPT

Amulanseforbundet slår alarm om fremkommeligheten i landets hovedstad.

Oslo_Akershus_VW_Ambulanse_in_new_colors_-_2007.04.03.jpg

- Senest i helgen var jeg selv på et oppdrag hvor en kritisk syk pasient fikk forsinket behandling grunnet sperrede gater, som vi måtte kjøre rundt, skriver Vegard Rødningsby i Vårt Oslo. Rødningsby er plasstillitsvalgt for Ambulanseforbundet i Delta ved seksjon sentrum.

- Det er for øyeblikket svært håpløst å ta seg frem enkelte steder, og sentrale utrykningstraseer er delvis eller helt sperret. Vi er selvfølgelig ikke imot at gater og byen må rustes opp, men problemet er at alt gjøres samtidig.

Rødningsby skriver også om at stengte Oslo-gater oppleves som en ekstra belastning.

- Det er et ekstra stressmoment i en allerede presset hverdag med få ressurser og økende oppdragsmengde. Alle disse opprustningene og hele tiden nye gater som det blir endret kjøremønster på, er svært frustrerende. Ansatte opplever dette som svært krevende og føler ikke at vi blir tatt på alvor.

- De stengte gatene er deler av Bogstadveien, Frognerveien, Åkebergveien, Hausmanns gate, Storgata, deler av Grensen, Rosenkrantz gate, Christian Krohgs gate, Thorvald Meyers gate, Grefsenveien, tunnelarbeider i Ekebergtunnelen og Christian IVs gate.

- I enkelte av disse gatene kan vi ikke ta oss helt frem til pasienter eller publikum ved branner, tidskritiske helseproblemer eller hvis folk har umiddelbart behov for politi. Som vanlig har ambulansetjenesten ikke blitt spurt eller er blitt overkjørt i dialogmøter med for eksempel kommunen.

- De nevnte gatene er helt sentrale utrykningstraseer for alle nødetater. Men de er omtrent umulige å ta seg frem til eller å bruke som kjørevei. Vi frykter at liv vil gå tapt som følge av alle disse opprustningene på samme tid, avslutter tillitsvalgt for ambulansearbeider i Oslo.