Ap-byrådet pøser på med flere utemøbler fra kjent Ap-mann

Byrådets “utekontor-skandale” fortsetter med fornyet styrke. Neste år skal området foran den gamle politistasjonen i Møllergata fylles opp med nye utemøbler. Dyreste benk koster nesten 40.000 kroner.

Koster flesk.

Koster flesk.

Som kjent har byrådsleder Raymond Johansen fjernet alle parkeringsplasser i Oslo sentrum. Nå skal disse fylles med benker og kunstprosjekter. I et kommunalt brev datert 11.12. 2018 heter det:

“Program for Bilfritt byliv har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. For å nå dette målet legger kommunen til rette for ny bruk av areal som tidligere var forbeholdt bilen. Resultatet er flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, uteservering, handel, og mer plass til kunst og kultur i offentlig rom.”

Ovenfor Youngstorget skal området “Basartaket” i Møllergata først utstyres med møbler. Deretter er byens “kunstnere” invitert til å fylle plassene med sine “verker” sterkt sponset av byens Kulturetat.

Møblene byrådet har valgt produseres av selskapet Vestre, som fra før har levert møbler og sykkelstativer for millioner av kroner til Oslo kommune. Vestre AS er eid av Jan Christian Vestre og omsatte i fjor for 75 millioner kroner og fikk et overskudd på snaue seks millioner kroner. .

Jan Christian Vestre har tidligere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya, politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (2010-2012) og sentralstyremedlem i AUF (2010-2012).

Her er prislisten ex moms på møblene byrådet kjøper fra Vestre AS:

Vestre Stripes benk hel: 38.400

Vestre Stoop bord: 36.000

Vestre Stripes benk halv: 21.500

Vestre Bloc solbenk: 21.500

Vestre Bloc bord: 12.400

Vestre Bloc benk med rygg: 13.000

Vestre bloc uten rygg: 8700

Skjermbilde 2018-12-21 kl. 12.32.32.png

Slik presenters prosjekt “Basartaket” i kommunalt dokument:

Invitasjon til Oslos kunstnere om kunstprosjekt på basartaket over Youngstorget/Møllergata, i samarbeid med Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten vil i løpet av 2019 legge til rette for opphold og aktivitet i flere byrom som er viktig for byen vår. Et av disse er basartaket over Youngstorget/Møllergata, et areal hvor deler i dag står ubrukt.

Byrommet ligger midt mellom det konstante bylivet på Youngstorget og i de omkringliggende gatene, og Regjeringskvartalets sårflate og pågående gjenoppbyggingsarbeid. Basartaket kan bli et sted som binder disse situasjonene sammen og Kulturetaten ber om forslag fra byens kunstnere til kunstprosjekter som utnytter byrommet på en god måte.

Kunstprosjektet kan gjennomføres todimensjonalt på gatedekket eller som struktur/objekt/aktivitet i rommet. Av vernehensyn kan installasjoner ikke være høyere enn rekkverket mot Youngstorget. Bymiljøetaten vil etablere sittemuligheter, beplantning og mindre tiltak for lek og fysisk aktivitet på plassen som kunstprosjektet må forholde seg til (se vedlagt informasjon). Utover dette er utlysningen åpen.

Prosjektet kan være lite eller omfattende, men det bør ha minst et års varighet. For å bli vurdert er det er en forutsetning at ideen kommer tydelig frem, at budsjettet er klart definert og at prosjektet kan ferdigstilles i henhold til fristene.

Frist for å sende inn forslag: 1. mars
Frist for å gjennomføre: Innen 1. juni