Ap-byrådets nye krav til sykkelparkering får MAXBO-saken til å blekne

Byrådsleder Raymond Johansen tvinger utbyggere til å bygge tusenvis av parkeringsplasser for sykkel. Samtidig stilles det ekstreme krav til selve sykkelparkeringen. Les mer i artikkel og vedlagt link.

Skjermbilde 2019-01-15 kl. 14.18.19.png

De nye ekstreme kravene gjelder for nybygg og bruksendringer. For å forklare dette enkelt serverer vi fire eksempler:

1) Neste gang OBOS søker om å oppføre et nytt borettslag på 25.000 kvadratmeter pålegger den nye Parkeringsnormen i Oslo at OBOS også bygger minimum 875 sykkelparkeringsplasser.

2) Neste gang en studentorganisasjon får gleden av å leie ut 50.000 kvadratmeter med studenthybler, må utbygger også sørge for 2000 plasser for sykkelparkering.

3) Når NRK-tomten står klar med nye boliger må utbygger bygge 3322 sykkelparkeringsplasser og alle nye sykehjem i Oslo må også ha en sykkelparkering per 100 kvadratmeter areal. http://jatilbilenioslo.no/nyheter/m-bygge-3222-parkeringsplasser-for-sykkel-p-nrk-tomten

4) Privat utbygger oppfører 10.000 kvadratmeter kulturbygg for produksjon av musikk og film og da tvinges han til å bygge 300 parkeringsplasser, selv om det kun skal arbeide 30 personer i selskapet som skal leie bygget.

Dette er det største parkeringsanlegg for sykler i England. Plass til 2800 sykler.

Dette er det største parkeringsanlegg for sykler i England. Plass til 2800 sykler.

Det stilles også svært rigide og strenge krav fra Ap-byrådet om hvordan sykkelparkeringen skal se ut. Her er deler av en lengre liste:

1) Minst halvparten av lovpålagte parkeringsplasser for sykkel skal være under tak

2) Området skal være tyverisikkert og avlåst

3) Ti prosent av parkeringsplassene må være større enn 2,5 kvadratmeter. Familiesykkel. 

4) Selvbetjent sykkelverksted

5) Garderober med dusjanlegg ved sykkelparkeringen

Fra Parkeringsnormen for Oslo. Sykkelparkering er minimumskrav.

Fra Parkeringsnormen for Oslo. Sykkelparkering er minimumskrav.

Dette er samferdselsbyrådens sykkelparkering på Oslo S. Koster 100.000 kroner i leie per måned og plass til 160 sykler.

Dette er samferdselsbyrådens sykkelparkering på Oslo S. Koster 100.000 kroner i leie per måned og plass til 160 sykler.