Avviser at byrådet forlanger at jobbsøkere spørres om sitt forhold til Lan Marie Berg

Brannsjef Jon Myroldhaug avviser kategorisk at byrådet har sendt signaler om at jobbsøkere skal spørres om hvilket forhold de har til byråd Lan Marie Berg. Han vil ikke svare på om slike spørsmål er lovlig eller ulovlig å stille i jobbintervjuer.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg og brannsjef Jon Myroldhaug. Foto fra mars 2017.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg og brannsjef Jon Myroldhaug. Foto fra mars 2017.

25. september kunne Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo avsløre at Brann- og Redningsetaten stiller svært pikante politiske spørsmål til jobbsøkere. I et konkret intervju til en stilling som driftsleder for et konferansesenter har vi lydopptak av fremkommer følgende når brannetatens seksjonsleder for kompetanse Nicklas Helgestrand spør:

- Når man jobber i Oslo kommune da har vi noe som heter miljø- og samferdsel som ligger over oss. Der er det Lan Marie Berg som er leder. Hva tenker du om det?
- Ja…hva skal jeg si…jeg er ikke helt enig men…
- Hva er du ikke enig i da?
- Vi må ha litt bil i Oslo. Jeg er enig i at vi må kutte ned på bilbruken i byen, men noe transport og noe til og fra sentrum…jeg har en liten mistanke om at Oslo kommer til å få et problem med butikkdød og selve handelen og service vil få en ganske stor nedgang i byen. Dette er blitt et stort problem.
- Sykkel er ingenting for deg?
- Jo jo, sykkel er helt greit det, og jeg har en sykkel jeg.

- Nå kommer vi til en ting som heter sosiale medier. Hva bruker du, hva legger du ut og hva tenker du om det?
- Hva skal jeg si, jeg har jo lagt ut feriebildene mine.
- Er du aktiv?
- Jeg er ganske aktiv.
- Hvilke områder er du aktiv på?
- Det er jo bil og Ja til bilen i Oslo da.
- Så du har litt holdninger mot Lan egentlig?
- Jo, men, det er jo tale- og pressefrihet og man må ha lov til å være uenig, svarer jobbsøkeren som tydelig er svært mistilpasset i denne situasjonen.

Les hele saken her: http://jatilbilenioslo.no/nyheter/skte-jobb-ble-ulovlig-spurt-om-sitt-forhold-til-samferdselsbyrd-lan-berg

Skjermbilde 2018-12-28 kl. 14.22.26.png

Jon Myroldhaug, som er leder for Brann- og Redningsetaten, var kjent med denne saken da vi kontaktet han fredag ettermiddag (28.12.2018).

Han ønsker først ikke å kommentere saken siden han mener at den handler om en ansettelse.
- Denne prosessen skal jeg ikke kommenterer på, svarer Myrvold.

-  Er dette er del av intervjumalen?

-  Nei, altså generelt så er dette som går på politikk og en del andre ting noe som ikke er standard. 

-  Hvorfor stiller dere slike spørsmål?

- Jeg har ikke mer å si nå og jeg har ikke fått snakket med dem det gjelder.

- Er dette greit?

- Jeg tenker at som sagt så er politikk og en del andre ting ikke et generelt tema på et intervju.

- Er det lovlig eller ulovlig?

- Jeg kjenner ikke utgangspunktet for hvorfor spørsmålene ble stilt på denne måten, men generelt er dette ikke vanlige spørsmål.

- Har dere fått signaler fra byrådet om å stille slike spørsmål?

- Nei, overhodet ikke, svarer Myrvold.

Forholdet mellom det sittende byråd og brannetaten har flere ganger siden 2015 vist at brannsjefen ikke når frem overfor Lan Marie Berg. I forbindelse med høring om Bilfritt byliv insisterte Myrvoldhaug på at dette måtte utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for redningsetaten. Han ble ikke hørt.

I årsrapporten fra etaten i 2017 skriver Myrvoldhaug følgende:

- Etaten har deltatt i en rekke møter med både Bymiljøetaten og Sporveien i forbindelse med arbeidet med ny infrastruktur for Oslos trikker. Fremkommeligheten for etatens utrykningskjøretøy er, og vil bli, vesentlig redusert. Flere steder vil det ikke bli mulig å benytte høyderedskap på grunn av manglende plass til oppstilling av bilene.

Fagforbundet som var tilstede under jobbintervjuet der spørsmålene om byråden ble stilt, har ikke svart på våre mange henvendelser.