BERG SKRØT AV FLERE SYKLISTER I PROSENT - SANNHETEN ER 347 FLERE

Byrådets vintersyklist-politikk har gått rett på trynet. Tall fra Bymiljøetaten viser at økningen var på bedrøvelige 0,5 promille av byens befolkning, eller 347 syklister i snitt per dag. Byrådet og Høyre skal bruke 13,5 milliarder kroner på nye røde sykkelfelt og massive tvangskjøp av privat grunn.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 18.51.15.png

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har gjennom flere saker belyst hvordan byrådet, og særlig MDG, bløffer med tall og prosenter. Dette er et særlig tydelig fenomen når det gjelder å falskt fremheve egen sykkelsuksess.

Bløffen vi nå kan presentere startet 14. mars i en artikkel i Dagsavisen signert Tor Sandberg med tittelen «Sterk økning i vintersykling». Sandberg geniforklarte byrådets sykkelstrategi i sin artikkel, fordi Dagsavisen hadde nemlig fått eksklusiv tilgang til nye sykkeltall utarbeidet av Bymiljøetaten som viste at vintersykkeltrafikken hadde økt med hele 28 prosent.

Men hva er 28 prosent? Hvor mange sykler dreier dette seg om? Det unnlot Dagsavisen å fortelle sine lesere, fordi Dagsavisen ikke hadde tilgang til svaret. Det er dette svaret Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo nå kan avsløre.

Les Dagsavisens skryteartikkel her: https://www.dagsavisen.no/oslo/sterk-okning-i-vintersyklingen-1.1292985

Aina Stenersen (FrP)

Aina Stenersen (FrP)

FrPs Aina Steneren bestemte seg raskt for å finne ut hvor mange syklister det er som utgjør 28 prosent, men hun møtte stengte dører overalt. Selv ikke Bymiljøetaten som var opphavet til opplysningene var villig til å opplyse faktiske tall til bystyrerepresentanten.

Stenersen sendte derfor et skriftlig spørsmål til byråd Berg, men svaret hun fikk var innholdsløst uten mening. Samtidig la Stenersen godt merke til at de 28 skryteprosentene i Dagsavisen, brått ble redusert til 19 prosent av byråd Berg.

8. april sendte byråd Berg en ny og lengre forklaring ikke bare til Stenersen, men til hele Samferdsels- og miljøkomiteen på rådhuset.

Her skriver Berg at antall passeringer i telleapparatene økte fra 332.165 i sesongen 2018 til 394.425 i sesongen 2019. Den faktiske økningen i passeringer utgjør dermed 62.260. Dette er en økning på 18,7 prosent. Hverken 28 eller 19 prosent.

Hva betyr så 18,7 prosent økning? For det første er ikke dette en økning i antall syklister, men passeringer. Det innebærer at antall passeringer kan deles på to, fordi den som sykler til jobb også sykler hjem igjen og syklisten blir derfor talt to ganger.

18,7 prosent betyr i faktiske tall at vintersykkel-fenomenet økte med 347 syklister per dag i snitt. Dette utgjør 0,5 promille av Oslos befolkning.

Aina Stenersen kommenterer Berg og Dagsavisens grove bløff slik:

- Jeg registererer at byrådet fortsetter og trikse med tall og en økning på 0.5 promille er ikke i nærheten av det byråd Berg har presentert overfor presse og politikere.

- Er du skuffet?

- Jeg er dessverre ikke spesielt overrasket, fordi dette viser bare hvordan MDG presenterer statistikk og tall på som byrådsparti, sier Stenersen.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 11.19.44.png
Made by Haffen.

Made by Haffen.