"Best of" Hanna Elise Marcussen

MDG-byråd Hanna Elise Marcussen som har ansvar for byutviklingen i Oslo (blant annet solsenger, prikker, utekontorer) har som andre politikere uttalt seg heftig i krigen mot bilen. Her er hennes fem beste sitater:

Foto: Sturlason

Foto: Sturlason

1) - Det er ikke nødvendig å ta bilen til jobb innenfor Ring 3. Vi har et godt kollektivtilbud og å sykle er jo det som stort sett går kjappest, selv om det er en risikosport. Sykkelen må sees på som et transportmiddel, ikke en hobby - det er et godt utgangspunkt.

2) - Vi må jobbe mindre, og dele på det arbeidet som trengs å gjøres.

3) - Jeg tror vi trenger et parti som er villig til å sette miljø foran alle andre hensyn. 

4) - Det innebærer at fotgjengere og syklister prioriteres først i all byplanlegging, deretter kollektivbrukere og til sist bilister. 

5) - Jeg har aldri eid bil. Jeg har førerkort, men har omtrent ikke kjørt siden jeg fikk det. Jeg sykler og bruker kollektivtransport, og jeg velger tog framfor fly.