Bilfritt byliv ødelegger for militære interesser

Forsvarsbygg går hardt ut mot Ap-byrådets bilfrie byliv. 

Skjermbilde 2018-09-10 kl. 15.07.16.png

- Med bakgrunn i ovennevnte kan ikke Forsvarsbygg tillate områderegulering for gater og byrom i sentrum som angitt i Variant 1 og 2. Konklusjonen bygger på at planene er i strid med nasjonale og militære interesser hva gjelder adkomst til eiendommene.

Les hele høringssvaret her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018099897&fileid=8071674