Bilfritt byliv stjeler biter av Akershus festning som er fredet

Ap-byrådet prestisjeprosjekt Bilfritt byliv har inkludert deler av Akershus festning i plankartet. Det får Riksantikvaren til å reagere kraftig.

0331uxup7HuD.jpg

- Etter å ha studert originalkartet til forskriften, har vi kommet fram til at en mindre del av det forskriftsfredete området knyttet til Akershus festning ligger innenfor planområdet som omfattes av områderegulering for bilfritt byliv. Det gjelder deler av festningsmurene ut mot Kontraskjæret og noe tilhørende areal, skriver seksjonssjef Kristine Johansen hos Riksantikvaren.

Hun skriver videre at “Dette må rettes opp i reguleringsplankartet, og hensynssonen må også få en egnet bestemmelse.” Riksantikvaren foreslår at følgende formulering må inn i planverket for Bilfritt byliv.

“Festningsmurene og det øvrige arealet innenfor hensynssonen er fredet ved vedtak etter kulturminneloven, i «Forskrift omfredning av Akershus festning, Oslo kommune, datert l 7.12.20] 4», og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene ifredningsforskriften og kulturminneloven.”

Les brevet her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018100820&fileid=8074650


Av Jarle Aabø