Byantikvaren vil gjerne ha rød asfalt i Gyldenløves gate

Rød sykkelasfalt betyr at all parkering i den 900 meter lange Gyldenløvsgate forsvinner. Byantikvaren har ingen innvendinger mot at det anlegges totalt over fire meter opphøyde knallrøde sykkelfelt , selv om gaten er bevaringsverdig.

Sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune elsker lukten av rød asfalt, i følge Statens Vegvesen.  https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke/rode-lopere-for-syklister

Sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune elsker lukten av rød asfalt, i følge Statens Vegvesen. https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke/rode-lopere-for-syklister

Ap-byrådet henter tung støtte fra Byantikvaren i Oslo for sin røde sykkelfelts politikk i Gyldenløves gate. I følge antikvar Marte Maun Sæther ble denne paradegaten planlagt tilbake i 1879, men delen mellom Niels Juels gate og Eckersbergs gate ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet. Gaten har en karakteristisk midtstilt dobbel Lindeallé og fortausbeplantning. Gaten er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

Byantikvaren sendte i dag en uttalelse fra 2016 til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo der Ap-byrådet får full støtte fra etaten som skal passe på Oslos kulturminner:

- Tiltaket vil ikke vesentlig svekke det historiske gateløpet, og Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av rød asfalt.

Fotomontasje fra Gyldenløves gate: Oslo kommune

Fotomontasje fra Gyldenløves gate: Oslo kommune

Hele uttalelsen kan du lese her: