BYMILJØETATEN BRYTER BEVISST DEN VIKTIGE SKILT-FORSKRIFTEN

65950872_2451263078429853_168277626111131648_o.jpg

Først gikk Bymiljøetaten til angrep på en utlåns-lastesykkel som var låst fast til en trafikkskilt. Etatens fagsjef Vigdis Johansen forlangte sykkelen fjernet, fordi det er forbudt å feste “ting” til skilt. Nå gjør Bymijøetaten det samme. Den skrur fast sykkel-hemper på trafikk-skilt så syklister kan låse sykkelen sin der.

Vi har spurt Bymiljøetaten om hvorfor de bryter loven den krever at alle andre skal følge. Vi avventer svar.

Her er mailen fra Bymiljøetaten da den krevde fjerning av lastesykkel låst fast til et skilt.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Kapittel 1. Innledning
§ 1.Innledende bestemmelser
2.
Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.

Med hilsen
Vigdis Johansen
fagkonsulent
Bypatruljen Plan og forvaltning
Byromsdivisjonen
Bymiljøetaten
Oslo kommune

LES ALT OM LASTESYKKELEN OG BYMILJØETATENS FORFØLGELSE HER:

http://jatilbilenioslo.no/nyheter/byrd-bergs-bymiljetat-til-angrep-p-utlns-lastesykkel