BYMILJØETATEN FORSØPLER OSLO MED SKILT

Naboer og byantikvar mener byråd Lan Bergs bymiljøetat har gått helt av hengslene i sin massive skilting av ny beboerparkering. I Jacob Aallsgate på Fagerborg er veistubben bombet med hele 17 skilt.

Skjermbilde 2018-10-05 kl. 14.04.28.png

I et brev til etaten skriver skriver styret i Jessenløkken boligsameie følgende:

- Siden mars 2015 har vi hatt løpende kontakt om plassering av skilter og parkeringsautomat i området. For oss har utfordringen vært oppsettingen av et meget stort antall skilter som dominerer kvartalene. Spesielt ille er det rundt parken Lille Jacob, der det er oppført unødvendige og en absurd mengde skilt.

Byantikvaren gir sin fulle støtte til de fortvilte beboerene i strøket. De anser området som et verneverdig kulturmiljø og mener dette må telle inn i vurderingen av hvor og hvor mange skilt som blir plassert her.
- Jessenløkken fremstår som opprinnelig og spesielt godt bevart. All skiltingen reduserer kulturminneopplevelsen av området, sier antikvar Cathrine Reusch til lokalavisen VårtOslo.

Byråd Bergs etat bryr seg fint lite om denne saken og har avvist at det er for mange skilt skrudd ned i bakken.

IMG_4944.JPG
IMG_4945.JPG

Av Jarle Aabø