Byråd Berg skal bruke 260 mill på 300 meter og nytt torg

Byråd Lan Bergs bymiljøetat starter snart byggingen av Oslo Torg og 300 meter spesialvei for sykkel og trikk i Bispegata.

Skjermbilde 2018-09-20 kl. 09.46.39.png

11. september la Bymiljøetaten ut et anbud til en verdi på 260 millioner kroner. Bispegata mellom Trelastgate og fram til St. Halvards gate skal bli en såkalt kollektivgate. Det innebærer at det skal bygges opphøyde sykkeltraseer og legges trikkeskinner.

Det legendariske Oslo Torg som under middelalderen var både bystyreplass og markedsplass, skal gjenoppstå og i følge vegdirektør Terje Moe Gustavsen skal det bli et midtpunkt i det historiske Oslo.

Mer om Oslo Torg her: https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_torg

Dette skriver Bymiljøetaten i anbudet:

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Sporveien AS og Bymiljøetaten om å utarbeide en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur, inkludert andre oppgraderingstiltak i gater og byrom som trafikkeres av trikk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten (BYM), Sporveien AS (SPV) og Oslo vann- og avløpsetat (VAV), hvor Bymiljøetaten har påtatt seg ansvaret for å inngå og følge opp avtale med entreprenør på vegne av alle tre etatene.

Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for kollektivtrafikken, samt å sikre gata som en viktig sykkeltrasé.

Prosjektet skal i tillegg etablere Oslo torg, samt utføre omleggingsarbeid av VA. Bispegata er regulert som kollektivgate på strekningen mellom Trelastgate og fram til St. Halvards gate.

Trikkenettets forbindelse mellom Ekebergbanen og Oslo sentrum går i dag via Schweigaards gate. Ruter, Sporveien og Oslo kommune har lenge planlagt en omlegging av Ekebergbanen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate og Bispegata. Dronning Eufemias gate er ferdig bygget, mens ny trikketrasé i Bispegata gjenstår.

Skjermbilde 2018-09-20 kl. 09.38.21.png
Skjermbilde 2018-09-20 kl. 09.46.19.png