BYRÅD LAN MARIE BERGS BYMILJØETAT TIL ANGREP PÅ LÅNE-LASTESYKKEL

IMG_8195.jpg

Siden påske har konseptet “Lån Lastesykkel” vært en stor begivenhet på Egertorget på toppen av Karl Johans gate. Nå har Bymiljøetaten bestemt seg for å gå til angrep mot dette tiltaket som tilhører “Det grønne skiftet”.

Som kjent er byrådet i Oslo svært opptatt av delebiler, lastesykler og el-sparkesykler. Reglene for lastesykler og el-sparkesykler er lik gjeldene regler for ordinær sykkel. Det betyr at en lastesykkel-bruker kan sykle akkurat hvor han vil, og parkere på torg, fortau og i parker. I Oslo er det også fullt ut akseptert at tusenvis av el-sparkesykler ligger slengt rundt i byen.

I forbindelse med påsken ble www.lanlastesykkel.no en virkelighet og fra dette øyeblikk har et smykke av en lastesykkel stått tilgjengelig for alle på Egertorget. Nå går Bymiljøetaten til angrep på dette grønne initiativ. For å presentere det som har skjedd gjengir vi ordrett dialogen med Bymiljøetaten. Det hele starter med en mail fra fagsjef Vigdis Johansen:

Hei!

Viser til vedlagt foto, hvor deres reklame sykkel er slik plassert at det dekker for et offentlig gågateskilt. Vi ber om at dere i fremtiden plasser denne sykkelen slik at den ikke sperrer for skilt eller er til hinder for ferdsel.

image001.jpg

Viser også til politivedtektens bestemmelse : 
§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt

3. å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.

Med hilsen
Vigdis Johansen
fagkonsulent
Bypatruljen Plan og forvaltning
Byromsdivisjonen
Bymiljøetaten
Oslo kommune

Denne henvendelsen ble besvart først slik:

Takk for henvendelsen. At BYM omtaler dette smykke av en lastesykkel som reklamesykkel er like feil som å kalle en elefant for ei ku. Dette er ikke en reklamesykkel. Dette er en utlånssykkel til «alle». Se lastesykkeltilbudet vårt her: www.lanlastesykkel.no.

Hvis det er slik at sykkelen dekker et offentlig gateskilt så skal vi så snart som mulig bevege den slik at skiltet blir mer tydelig. Ønsker dere en riktig god sommer.

Så ble denne fulgt opp med dette:

Hei igjen,
Vi har nå sett nærmere på din påstand om at vår utlåns-sykkel dekker offentlig gågateskilt. Vedlagt bilde viser at det ikke stemmer det heller. Det bilde du sendte oss er «en forfalskning av virkeligheten» gjennom en snedig kameravinkel. Her er et annet bilde som river grunnlaget for din henvendelse i stykker.

Siden dette nå er blitt en tvist, ber vi om at BYM stiller med nødvendig kompetanse og bistand slik at vi kan ha en felles befaring og sørge for at skiltets synlighet er ivaretatt. Det vil si, vedlagt bilde viser at det er nettopp det som er virkeligheten. Hører fra deg nærmere vedrørende befaring.
Sender også et bilde sett fra den andre siden.

(“Dialogen” fortsetter under bildene)

snø vei (1).jpg

Hei!

Her er det ikke snakk om noen tvist eller manipulering av foto. Gågate skiltet skal være godt synlig fra begge sider, og det er ikke tilfelle her. Legger ved foto tatt av en av våre betjenter i dag. Disse bildene viser tydelig plassering av sykkel og sperring av  offentlig skilt.

Viser også til følgende bestemmelse:

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Kapittel 1. Innledning

§ 1.Innledende bestemmelser

2. Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.

Med hilsen
Vigdis Johansen

Har noen skjøvet på lastesykkelen?
Uansett, ny dialog ble åpnet mot Johansen slik:

Hei igjen,
Hvem kunne ane at det er forbudt å låse en sykkel til et skilt? Hvor mange bøter har BYM ilagt syklister for denne overtredelse siden 2009? Fint om du sender meg en statistikk for de ti siste årene.

Videre, vi har i dag flyttet vårt store bidrag til det grønne skiftet (www.lanlastesykkel.no) og den står nå klar for gratis utlån på Egertorget låst fast til et tre. På samme plass stod den hele 17. mai og var ikke til hinder for barnetoget.

Husk, hvis du ønsker å teste en lastesykkel så gi oss beskjed så får du gratis tilgang. I første omgang maks tre timer eller kortere.

Ha en fin sommer.