BYRÅD LAN BERG ANER IKKE HVOR MYE TRIKKETUNNEL-PROSJEKTET KOSTER

Oslo byråd anført av samferdselsbyråd Lan Berg har igangsatt et sykkelprosjekt uten å ha noen ide om hva dette kommer til å koste skattebetalerne.

Trikken må vike for 2,4 meter brede sykkelfelt i Kongsveien.

Trikken må vike for 2,4 meter brede sykkelfelt i Kongsveien.

- Byrådet har ikke fastsatt noen øvre kostnadsgrense, skriver byråden Berg i et brev til samferdselskomiteen på rådhuset.

Hva vet vi egentlig om byrådets konkrete planer om å sprenge trikken gjennom Ekeberg-fjellet for å gi plass til tosidige sykkelfelt som er totalt 2,4 meter brede i Kongsveien? Svaret er overraskende lite når det kommer til penger.

Så langt vi kjenner saken ble det satt et tall på 409 millioner kroner for tunnel og nye skinner i 2017, men dette utgjør ikke på langt nær samlede kostnader for å bygge en krevende sykkelvei i fjellskrenten mot Ekeberg.

Samtidig står både Plan og bygg, Bymiljøetaten og kommunens innleide konsulenter på hodet for at byrådet skal få saken behandlet og vedtatt i juni.

“Kongsveien er del av sykkelnettet i Oslo. Dagens veibane har et svært smalt fortau, smale kjørefelt og mangler tilrettelegging for syklister”, skriver Oslo kommune på nett når Bymiljøetaten forklarer hvorfor prosjektet skal gjennomføres.

I følge Berg så gjennomføres planen om ny sykkelvei til Ekeberg “i tråd med Oslo kommunes investeringsregime”. Hun skriver videre at dette regimet sikrer at hun “gjør gode investeringsbeslutninger”.

Ut over dette skriver Berg til komiteen at kostnadsanalyse vil utarbeides senere og kostnadsramme lover hun skal legges frem for bystyret, der byrådet har flertall sammen med Rødt, SV og MDG.

- Dersom byrådet eller bystyret skulle mene at den totale prislappen er uforsvarlig høy, vil kostnadsrammen ganske enkelt ikke bli vedtatt politisk , og investeringen vil dermed ikke finne sted.

Hva prislappen blir for et havarert sykkelvei- og tunnelprosjekt er heller ikke regnet på.