Byrådet beordrer etatene: Full innsats for Miljøhovedstad-prisen

Raymond Johansen og hans byråder har skriftlig instruert 34 etater at de må jobbe hardt for at miljøprisen skal bli en suksess. Byrådet krever at etatene mobiliserer Oslos innbyggere.

Skjermbilde 2018-12-06 kl. 09.38.52.png

800.000 kroner kostet det Oslo kommune å delta i konkurransen. Byrådet skal også bruke 118 millioner kroner på arrangementer og festligheter gjennom 2019 for å markere prisen “Europeisk miljøhovedstad i 2019” .

Oslos etater, eller virksomheter, er underlagt politisk styring. Eksempler på etater i Oslo er Plan og Bygg, Bymiljøetaten og Omsorgsbygg som er Norges største eiendomsaktør. Hvert år sender det sittende byråd et dokument som avklarer hva politikerne mener er viktig og hvilke forventinger de har til den enkelte virksomhet.

Under det sittende Ap+Sv+MDG-regimet er det lagt stor vekt på miljø og det gjennomsyrer mye av hva virksomhetene skal bruke svært mye tid på.

Slik formulerer byrådet sin bestilling når det gjelder miljøprisen:

“Virksomhetene har også en viktig rolle i å mobilisere byens innbyggere, næringsliv og andre til å være med å utvikle Oslo til en ledende miljøby. Det forventes at virksomhetene bidrar i planleggingen og forberedelsen til Oslo som Europeisk miljøhovedstad i 2019.”

Her kan du se et eksempel på et såkalt tildelingsbrev. Dette er stilet til Omsorgsbygg som er en av landets største eiendomsforvalter med nesten en million mer kvadratmeter. Eiendommene er blant annet barnehager, sykehjem og brannstasjoner.

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13272140/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20OBY.pdf