Byrådet bruker fem nye millioner kroner på gatekunst

Neste år skal samferdselsbyråd Lan Berg kjøpe midlertidige gatekunst for fem millioner kroner. Den midlertidige kunsten skal settes på nedlagte parkeringsplasser og skape “det yrende byliv”.

Ap-byrådet har tidligere kjøpt denne gatekunsten til 100.000 kroner. Den skal fjernes til våren.

Ap-byrådet har tidligere kjøpt denne gatekunsten til 100.000 kroner. Den skal fjernes til våren.

Det er et såkalt fagutvalg som skal avgjøre hvilke midlertidige gatekunstprosjekter Oslo kommune skal kjøpe. Utvalget består av ansatte fra Bymiljøetaten (byggherre), Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturetaten og de skal gjennomgå søknadene og invitere utvalgte aktører til å gjennomføre det midlertidige prosjekter.

Det er ikke den midlertidige gatekunsten i seg selv som er byrådets motivasjon for pengebruken. Det er krigen mot bilen.

- Program for Bilfritt byliv har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. For å nå dette målet legger kommunen til rette for ny bruk av areal som tidligere var forbeholdt bilen, heter det i et kommunar dokument. Se link lenger ned.

Detaljene rundt byrådets million-satsing på midlertidige gatekunst utredes slik i samme dokument.

  1. Kunsthaller og kunstnerstyrte visningssteder sender inn sitt gatekunsprosjekt på selvvalgt sted innenfor Oslo Sentrum/Ring 1.

  2. Oslos kunstnere sende inn forslag om gatekunst på “Basartaket” over Youngstorget/Møllergata

  3. Oslos kunstnere til å sende inn forslag om kunstprosjekt på Kontraskjæret som oppfordrer til aktivitet og lek.

LINKER:

Utemøbler i Oslo: http://jatilbilenioslo.no/nyheter/pressebilder-ap-byrdets-store-fiasko?fbclid=IwAR2rJDryXZhkmDD7N5Ra4gbtexST6SDgdwanQ1qTIBcU0PBynEBWI-AhGbQ

Her kan kunstnere søke om totalt fem millioner kroner: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13306985/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Bilfritt%20byliv/Utlysning%20om%20midlertidige%20kunstprosjekter%20i%20forbindelse%20med%20Program%20for%20Bilfritt%20byliv.pdf