Byrådet fjerner alle parkeringsplassene i den 650 meter lange Bentsebrugata

Syklistene tildeles nå alle rettigheter i den meget sentrale gaten på Torshov. Det skal asfalteres røde sykkelfelt på begge sider av Bentsebrugata. På selve Bentsebrua blir det kun et sykkelfelt, og dermed skaper byrådet og Bymiljøetaten en liten flaskehals mitt i sykkelparadiset som er 650 lang.

Beboere i området kan i teorien stanse disse planene. Saken er så langt sendt ut på høring og svarfristen for innsigelser er satt til 5. april.

Skjermbilde 2019-02-28 kl. 08.12.16.png
52968565_727135404348598_4840786351454420992_n.jpg
Seth Piper er sentral i MDG Oslo.

Seth Piper er sentral i MDG Oslo.