BYRÅDET KLARTE Å BYGGE KUN TO NYE LADESTASJONER I FJOR

Mens 10.000 nye elbiler ble solgt i Oslo i fjor, maktet ikke byrådet å bygge flere enn to ladestasjoner.

MDG-leder Arild Hermstad har ansvaret for all samferdsel i Oslo som vikar for Lan Marie Berg.

MDG-leder Arild Hermstad har ansvaret for all samferdsel i Oslo som vikar for Lan Marie Berg.

– Tragikomisk, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Tek.no. 

Bymiljøetatens årsberetning viser en vekst på 19 nye ladepunkter i fjor, men en fotnote bemerker at 17 av disse egentlig ble satt opp i 2017. Fasit ble derfor to nye kommunale ladepunkter i Oslo i fjor. 

«Forsinket utrulling skyldes i hovedsak at ny samkjøpsavtale i regi av Utviklings- og kompetanseetaten kom på plass senere enn antatt i 2018. Det skyldes også at det er noe mer utfordrende å finne egnet areal for etablering av ladeplasser. (...) En del ladeplasser er også fjernet som følge av at parkeringsareal er frigjort til alternativt formål», skriver Bymiljøetaten i beretningen. 

Totalt var det ved utgangen av året 1 279 kommunale ladepunkter i Oslo. Byrådet hadde selv et mål om 1 500. 

– 10 000 nye elbiler i Oslo i fjor er en fantastisk fin utvikling som om den fortsetter betyr at vi om noen år vil ha elektrifisert bilparken i Oslo. Resten av landet vil forhåpentligvis følge etter. Men skal utviklingen fortsette må både statlige og kommunale myndigheter legge til rette. Når vi nå ser at det ble to flere ladestasjoner i løpet av hele 2018 er det en fallitterklæring, sier Solberg. 

Byrådslederens kontor henviser til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, hvor det vanligvis er Lan Marie Nguyen Berg som er byråd.

Hun er imidlertid gått ut i foreldrepermisjon, og det er derfor etterfølger Arild Hermstad (MDG) som svarer. Han har ikke anledning til å stille til intervju, og ber gjennom sin byrådssekretær om å få svare på e-post. 

Hermstad svarer ikke konkret på hvorfor det ble bygget så få ladestasjoner i fjor. 

– Skal vi holde tritt med den eksplosive elbilveksten trenger vi flere ladepunkter. Derfor har vi omorganisert Bymiljøetatens arbeid med innkjøp og plassering av ladestolper. Det var nødvendig for å klare å bygge ut mer enn 200 i året. I fjor ble det derfor bygget mindre ladestasjoner enn ønsket, men i år tar vi sikte på å bygge 600 nye ladestasjoner i kommunens regi, skriver han i en e-post. 

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad sier de tar sikte på 600 nye ladestasjoner i år. Foto: Sturlason

Hermstad sier folk flest ønsker å lade hjemme, og at det er viktig for byrådet å tilrettelegge for hjemmelading. 

– Vi har laget en støtteordning for dette, og har så langt gitt støtte som muliggjør 20 000 ladepunkter i borettslag og sameier. Vi gir også støtte til ladepunkter til bedrifter.

– Bymiljøetaten skriver i sin årsberetning at de sliter med å finne egnede lokasjoner. Er det ikke bare å sette dem på fortauene?

– Nei. Det er ikke bare å slenge opp ladestolper langs fortauene. Vi må grave opp, sikre tilgang på strøm, sørge for god fremkommelighet for gående og syklister og god trafikkavvikling under bygging og etter ferdig installasjon.