Byrådet snur Grønland opp ned - sykkelen skal frem

snø vei (6).jpg

Tiltaket innbærer å åpne opp for sykling på tvers av Grønlandsleiret i krysset med Platous gate og samtidig legge bedre til rette for alle svingebevegelse med sykkel kryssområdet Grønlandsleiret/ Åkebergveien/ Platous gate.

Det blir tillatt å sykle i begge retninger i Platous gate på strekningen Grønlandsleiret – Tøyengata. Det vil også etableres et kort sykkelfelt i gata inn mot Schweigaards gate.

Grønlandsleiret forkjørsreguleres og sykkelfeltene trekkes gjennom kryssene.

Skjermbilde 2019-07-14 kl. 13.50.53.png