BYRÅDET TILBYR ÅTTE MC-PLASSER INNENFOR RING 1

Her er den eneste MC-parkeringen i byrådets bilfrie by-sone. Den ligger et steinkast unna inngangsporten til Akershus festning. Byens 25.000 registeret mopeder og motorsykler tilbys åtte plasser.

IMG_8018.jpg

Er det en trafikkantgruppe som har tapt på alle fronter i “krigen mot bilen” så er det organisasjonene som representerer scooterkjørere og motorsyklistene. Til tross for mange møter med makten og mange gode forslag til hvordan mc-brukere kunne imøtekommes i Oslo, endte altså hele lobbystrategien i “bånn av Akersgata” med åtte parkeringsplasser.

Sommeren 2017 kom Norsk Motorsykkel Union med denne lange uttalelsen på egen hjemmeside:

Når NMCU har jobbet opp mot Oslo-politikere, Bymiljøetaten og parkeringsselskapene, og lagt fram våre forslag til hvordan man kan løse bortfallet av 110 MC-parkeringsplasser, er vår opplevelse at alle skulle «se på saken», men at ingen har gjort noe.

Byråden for miljø og samferdsel fra MDG har aldri tatt seg bryet med å svare på NMCUs innspill, men representanter fra Arbeiderpartiet, det største partiet i byrådet i Oslo, har i det siste vist en viss interesse for saken.  På spørsmål om MC som kulturinnslag i byen svarer byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet: – MC-folket er et fint tilskudd til hovedstaden og er en naturlig del av bybildet. Jeg, og mange med meg, setter stor pris på onsdagstreffene. Det er hyggelig å gå rundt å se på syklene og prate litt med dem som eier dem. Derfor har vi også bred politisk oppslutning om at MC-treffet i Oslo sentrum skal kunne fortsette.

Dette er positive signaler som NMCU nå håper blir fulgt opp i praksis.

Når det gjelder alle MC-parkeringsplassene som forsvinner er imidlertid Raymond Johansen lang mer vag: – Når vi nå innfører Bilfritt byliv er det for å redusere trafikken, frigjøre plass fra parkerte biler og gi byen tilbake til innbyggerne. Det betyr at det også forsvinner en del parkeringsplasser for motorsykler på gateplan. Samtidig vil det være tilgjengelig parkering i p-hus rundt hele sentrum. Så får vi se på hvordan det har fungert når det har gått litt tid.

Nei Raymond Johansen; det finnes nesten ingen MC-parkeringsplasser i parkeringshusene i Oslo. Det er det som er problemet!

NMCU vil selvfølgelig fortsette å trykke på for å finne alternativer til alle MC-parkeringsplassene som forsvinner. Det er nemlig i Oslo-borgernes interesse at folk som jobber i byen kan fortsette å pendle med motorsykkel, og ikke blir tvunget til å bytte til bil.

Når det gjelder beboerparkering sier Andreas Halse, Arbeiderpartiets fraksjonsleder  i Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo, i en epost til NMCU at det vil bli innført en ordning med redusert pris for motoriserte tohjulinger. Halse kan imidlertid ikke si nøyaktig når ordningen blir innført og hva endelig pris blir.

Skjermdump fra Oslo kommunes kart over MC-parkering innenfor Ring 1.

Skjermdump fra Oslo kommunes kart over MC-parkering innenfor Ring 1.