BYRÅDETS RØDE ASFALT KOSTER SKJORTA - OG DEN MISTER FARGEN

Svart asfalt koster 800 kroner per tonn. Rød asfalt koster 3000 kroner per tonn. Rødfargen falmer etter første vinter (se bilder).

IMG_1533.jpg

Byrådets planer om å bygge 54 mil med sykkelveier på kryss og tvers i landets hovedstad har en dramatisk kostnadsside. I følge byråd Lan Marie Berg koster rød asfalt nesten fire ganger så mye som den svarte.
Byrådets totale asfaltbehov er på hele 100.000 tonn, som under produksjon skaper 5600 tonn CO2. Dette tilsvarer utslipp fra 5100 biler per år.

100.000 tonn svart asfalt koster ifølge Berg 80 millioner kroner, mens den røde tømmer kommunekassen for 300 millioner kroner. Mens den sorte asfalten har mange års levetid, varer den røde maksimalt i to år. Hvis byrådet velger å friske opp den røde asfalten hvert annet år fører det til en asfaltkostnad på 1,5 milliarder kroner i løpet av en ti års periode.

Lan Marie Berg har tidligere uttalt dette om det gigantiske sykkelprosjektet:
-  Med denne planen viser vi hvordan Oslo skal bli en ekte sykkelby, der alle som har lyst skal kunne sykle, enten man er åtte eller åtti.

image001.jpg
image002.jpg

Statens vegvesen publiserte en lengre artikkel om rød asfalt i mars i år. Her et utdrag:

Røde løpere for syklister

Stadig flere byer ruller ut «røde løpere» for de syklende. Men det finnes mange veier til rødt dekke.

I Oslo er planen at alle sykkelfelt etter hvert skal bli røde. Når det etableres nye sykkelfelt, får de alltid rød asfalt. Det samme gjelder sykkelfelt som skal oppgraderes til for eksempel å bli bredere.

- Rød asfalt gir et holdbart dekke med god friksjon for syklistene, mener Mari Svolsbru i Oslo kommune.

Det mest effektive er å legge rød asfalt i forbindelse med øvrig reasfaltering eller å samle opp flere steder for å asfaltere i samme slengen. Ikke minst fordi asfaltmaskinen må rengjøres før og etter bruk av rødfarge.

- Vi har lagt rødt dekke i sykkelfelt i en del år nå. Vi har benyttet ulike malingsprodukter og asfalt. Vår erfaring er at asfalt gir best friksjon og har lavest pris per kvadratmeter. Plastprodukter er nyttige å anvende på f.eks. sykkelbokser der enkelte typer utstyr til asfaltjobben kan være tungvint og knotete å frese ut på så små arealer. Videre er plastdekker bra å legge på steder det er vanskelig å komme til med store maskiner, for eksempel på broer der vektbegrensning også kan bety at asfalt ikke benyttes som dekke.

Den røde asfalten som brukes i Oslo, legges med 4 cm tykkelse. Enten freser man kun opp eksisterende svart asfalt og legger rød asfalt oppå, eller man freser bort all asfalten og legger rød asfalt fra bunnen av. Resultatet blir best hvis det legges ny asfalt i hele gatebredden. Hovedårsaken er at man ønsker å unngå langsgående ujevnheter og fresespor i asfalten. Der veibanen har vært frest og reasfaltert flere ganger, mens sykkelfeltet står urørt, er gjerne høydene blitt litt ulike mellom sykkelfeltet og kjørefeltet. Da bør alt tas på en gang. Det kan bli helt OK å legge rød asfalt uten å ta hele bredden dersom den øvrige asfalten ikke er veldig gammel.

Ved graving som berører sykkelfelt, legges svart asfalt midlertidig på grunn av kostnader. Dette freses bort og erstattes med rød asfalt ved neste utlegging av rød asfalt i større omfang.

I Oslo brukes rødt plastdekke på begrensede områder som sykkelbokser, korte sykkelfelt  på 20-30 meter eller sykkelpassasjer. De eneste gatene der rødt plastdekke er testet ut på en hel strekning, er sykkelfeltene i Wergelandsveien og i de motstøms sykkelfeltene i Møllergata.

Det finnes mange typer plastmaling. Kaldplast, herdet plast og epoxy-maling er tre ulike typer plastmaling. Rødt plastdekke er mindre holdbart enn rød asfalt, men er mer holdbart enn annen maling. Asfalten under må være perfekt for å kunne legge rødt plastdekke. Både rød maling og rødt plastdekke vil slites bort etter hvert bl.a. av piggdekk. Friksjonen er lavere enn med rød asfalt, noe som kan være et problem for syklistene spesielt ved regnvær. Mens rødt plastdekke er enklere å spyle og vaske enn rød asfalt. Oslo kommune skal evaluere slitestyrke, ruhet og friksjon ved ulike værforhold og hvordan plastdekke tåler vinterdrift. Dette må de bruke flere år på for å finne ut av.

Konsekvenser for drift?

Også rød asfalt vil falme over tid som følge av veistøv, salting, forurensning og soleksponering.

- Man behøver ikke sjokkrød farge for at den skal oppfylle sin funksjon i trafikken. Formålet med det røde dekket opprettholdes altså i mange år selv om fargen falmer noe, sier Mari Svolsbru i Oslo kommune. 

Den røde asfalten kan dyprenses hvis fargen falmer for mye. Til det kan det brukes en egen bil til å vaske, spyle og suge for å friske opp fargen, men dette har ikke Oslo testet ut ennå.

Den røde malingen som er lagt i Sandnes, skal kunne tåle vanlig driftskjøretøy som brøytebil og kostemaskiner, og har en forventet levetid på 2-3 år. Men på steder med bilkjøring vil levetiden være kortere. I Sandnes går de rødmalte sykkelveiene inn i driftskontrakten som gjelder veinettet, slik at det males på nytt i faste intervall. 

En gang for kort tid siden var asfalten rød.

En gang for kort tid siden var asfalten rød.

IMG_1578.jpg