BYRÅDSLEDER GRIPER INN: Trikketunnel til flere hundre millioner skaper panikk i byrådet.

Byrådsleder Raymond Johansen legger nå hele sin politiske tyngde og makt inn for å få trumfet gjennom byggestart av trikketunnel i Ekebergfjellet om fire måneder. Byråd Lan Berg ble trolig ikke tung nok overfor Plan- og bygningsetaten som nå har det enorme veiprosjektet inne til faglig godkjenning.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 13.27.10.png

Er det noe Ap-byrådet er blitt kjent for så er det å vedta store planer i ekspressfart uten å ane hva det koster og hva de negative konsekvensene blir. Historien om spesialbygd tunnel for trikk for å få plass til sykkelfelt i Kongsveien er et godt eksempel på hvor radikalisert samferdselspolitikken i Oslo er blitt.

Denne historien startet 11. desember i fjor da byråd Lan Berg i eget brev til hennes bymiljøetat ga klar beskjed om at planlagte sykkelfelt i Kongsveien ikke var brede nok. Berg forlangte at Oslos sykkelstandard skulle følges noe som innebærer 2,2 meter på begge sider av veien.

Sykkelteller i Kongsveien

Sykkelteller i Kongsveien

Hennes brev satte full fyr på etaten som gjennom kreative og svært kostbare løsninger tappert forsøkte ut fra sin veikompetanse å imøtekomme samferdselsbyrådens instruks. 50 dager senere kunne Bymiljøetaten puste nogenlunde lettet ut da den skriver til sin øverste sjef:

- Justeringene som nå er prosjektert gir 1510 meter sykkelfelt med bredde på 2,2 meter. Det er tre områder på strekningen hvor sykkelfelt blir smalere enn 2,2 meter. Dette utgjør 242 meter av prosjektstrekningen (16 %).
Hele brevet til Lan Berg her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019017514&fileid=8324385

Samtidig hadde Bymiljøetaten allerede før brevet ble sendt Berg oversendt den nye sykkel- og trikkeplanen for Kongsveien for godkjenning fra riktig fagetat, Plan og Bygg. Hele planen kan du lese her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019012610&fileid=8305107

Fremtidig+byplangrep+-+Ekeberg.png

Til tross for dette går alarmen høyt på rådhuset da Berg mottar sitt brev. Tydeligvis frykter byrådet at Plan og Bygg ikke makter et tilstrekkelig tempo i sitt faglige arbeid og trolig mistenkes det at hele trikketunnelen ikke blir noe av, eller i beste fall utsatt til ut på høsten. Kanskje til og med etter valget i september?

Byråd Berg er såkalt fagbyråd for dette gigantiske utbyggingsprosjektet, men det er ikke henne som nå entrer manesjen. Helt oppsiktsvekkende og helt uvanlig sendes det en mail fra Raymond Johansens kontor og rett til Plan og Bygg.

Johansen skriver egentlig ingenting, men han sender en mail som inneholder brevet Berg fikk fra sin etat til Plan og Bygg. Dette gjør han trolig for å legge press på Plan og Bygg slik at de “får farten opp” og slik at byrådet når byggestart i juni.

I et normalt byråd ville en slik inngripen overfor en samferdselsbyråd bety at enten tror ikke Johansen at Plan og Bygg ikke lar seg imponere over byråd Bergs meninger, ikke har tillit til sin egen byråd eller så tror Johansen at Plan og Bygg planlegger å behandle saken på en måte som Johansen oppfatter som potensiell trenering.

Trikketunnelen på Ekeberg er stipulert til å koste 410 millioner kroner. Hvor mye ombyggingen av Kongsveien med avanserte doble sykkelfelt, nye veibane og alt annet som følger med aner ikke byrådet hva kommer til å koste. Johansen har lovet bystyre å legge frem totalt budsjett “på en senere tidspunkt”.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 13.53.31.png