Byrådsleder Raymond Johansen krever at du skal leve uten bil

Arbeiderpartiet i Oslo mener at kun de som trenger bil skal kunne kjøre i Oslo. Hvor mange “som trenger bil” og hvem disse er går ikke frem av kommunens nye klimarapport.

IMG_5885.jpg

I Oslo er det registrert 300.000 privatbiler. At Ap-byrådets krig mot bilen fremover kommer til å bli en omfattende affære, går klart frem av byrådets egne ord. I klimarapporten heter det at “Oslo legger til rette for at du skal kunne leve uten egen bil, men likevel være mer mobil enn noen gang. Samtidig legger Oslo til rette for at de som trenger å kjøre bil, skal kunne gjøre det med nullutslippsbil.

Byrådet formulering “mer mobil enn noen gang” utdypes slik av byrådet:

“I framtidens Oslo har innbyggerne frihet til å velge det transportmidlet som til enhver tid passer dem best. Sykkel til butikken, banen til jobben, spasertur i parken, delebil til hytta eller tilrettelagt transport til gode venner.”

Les klimarapporten her:

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/12/Kunnskapsgrunnlag-Klimastrategi-2030.pdf?fbclid=IwAR0uG7GsGo6gDcOOZHZHO68-SZKrHDlutOr8_Y-cAz7pw63_JrTDvWH1Q3A