DEBATT: - Barnevaktsordningen legalisert mulighet for korrupsjon

Skjermbilde 2019-06-06 kl. 16.38.42.png


- I gamle dager var det ranere og røverne rundt hjørner og langs veier som var ute etter dine penger, skriver Roald Ribe, leder i fylkeslaget Liberalistene Oslo.

I dag ser det ut som de rollene overtas stadig mer av privilegerte grupper som bevilger stadig mer penger til seg selv, etter at pengene først er hentet inn gjennom skatter, avgifter eller bompenger.

En artikkel fra jatilbilenioslo har vist at kommunalt tillitsvalgte bevilger opp til 3 799 kroner pr. dag til seg selv for å dekke tapt inntekt, og opp til 2506 kroner for ekstra utgifter til barnepass, stell og pass av syke eller eldre. Det kommer i tillegg til fastlagte beløp som alltid betales for å utføre tillitsvervet de frivillig har påtatt seg.

Det dette viser best er hvor feil holdninger mange av de som velges til å styre samfunnet har. De ser på posisjon i partier og påfølgende verv i offentlig sektor som en karriere, og benytter den som en bane til personlig velstand, på din regning. I tillegg kan posisjonen benyttes til å tilgodese venner, lojale partifeller og interessegrupper som tilbyr flere stemmer, en jobb i fremtiden eller andre fordeler.

I et samfunn der stadig større del av pengene forvaltes gjennom offentlig sektor er det gitt at slik korrupt virksomhet pågår. Jo større del av din inntekt som forvaltes av andre, jo større del av dine penger vil gå med til lite produktiv virksomhet, som sløsing og korrupsjon er.

Den eneste troverdig løsningen på dette problemet er at de som arbeider og skaper verdier forvalter mest mulig av egen verdiskapning, uten det svinnet som innkrevingen, byråkrati og lemfeldig omgang med andres penger fører til.

Liberalistene mener at politikere og politikk ikke skal være finansiert over skatteseddelen i det hele tatt, politikere bør være avhengige av donasjoner fra de som støtter dem. Så vi vil alltid fremme og støtte reduksjon av skattefinansiert lønn og alle andre privilegier til politikere, som også lokalprogrammet vårt viser.

https://liberalisteneoslo.no/kommuneprogram-2019-2023/privilegier-hemmelighold-2019-2023/

Roald Ribe, leder i fylkeslaget
Liberalistene Oslo