DEBATT: - Bompenger er dråpen som får begeret til å flyte over

- Man kan mistenke at politikere tror at vanlige mennesker bruker bil i timevis fordi det er morsomt, skriver Roald Ribe, leder i Liberalistene Oslo.

roald-ribe-23.png


Mitt inntrykk er at fleste egentlig ikke har noe mot brukerbetaling for vei. Det er akkurat som tog, fly eller ferge, man betaler en billett for å bruke det man trenger. Det er når prisen blir urimelig og overprisen benyttes som ekstra skatt at man farer opp og forbanner "bompengene". Og det hjelper ikke på saken at bilistene har betalt ca. 110 milliarder i årlige avgifter på bilbruken før bompengene kreves inn i tillegg. Man kan misstenke at politikere tror at vanlige mennesker bruker bil i timevis fordi det er morsomt, og at mindre bruk ikke vil gå ut over andre deler av livet og samfunnsøkonomien.

Det grunnleggende problemet er at utgiftene i offentlig sektor eser ut. For å hente inn stemmer til å fortsette å sitte med makt, utloves stadig mer av andres inntekt for å dekke det du eller naboen din synes høres greit ut. Pengene som skal brukes på noe må alltid fjernes fra et annet sted. Den største lommeboken i landet er skattebetalernes. Nå som offentlig sektor årlig disponerer nærmere 60 prosent av brutto nasjonalprodukt, og skatteviljen blir stadig lavere i befolkningen, så forsøker politikerne å øke inntektene gjennom andre metoder. Det vil merkes i alles lommebok, spesielt hos de som tjener minst.

Den eneste økonomisk bærekraftige løsningen på situasjonen er å redusere omfanget av og utgiftene til offentlig sektor. Det er selvfølgelig upopulært blant de som mener de få mer ut av systemet enn de blir fratatt i skatt og avgift. Men populisme er ikke løsningen, populisme er en betydelig del av problemet. Man kan ikke oppheve økonomiske fakta ved hjelp av ønsketenkning eller ved å opprettholde kunnskapsløshet. Familieøkonomi, bedriftsøkonomi og statsøkonomi er ikke så forskjellig som noen forsøker å gi inntrykk av. Når man bruker for mye penger til en ting, blir det mindre penger igjen til andre ting. Man kan ignorere virkeligheten, men man kan ikke ignorere konsekvensene av å gjøre det.

Liberalistene går til valg på å slanke offentlig sektor, for at de som jobber skal kunne prioritere mer selv. Ingen politiker i bystyret eller bydelen vet bedre enn du hvordan dine penger brukes best i ditt nærmiljø. Punktet i programmet som omhandler bompenger lyder som følger:

Bil, vei og bompenger

Bilen er et nyttig gode for alle, ikke en luksus kun for de bemidlede og velstående. Bil og bruk av vei blir rasjonert stadig hardere, og nå benyttes planlagt kø som argument for å innføre stadig mer bompenger. Kommunen skal ikke kreve betaling for å stå parkert på gaten i nærheten av egen bopel. Vi vil fjerne hindringer som fordyrer bilhold og gjøre sjåførenes hverdag enklere. Vi er for brukerfinansierte veier, men motstandere av at betalingen går til andre formål enn vei. Om veier blir forvaltet slik, vil bomsatsene reduseres.

Vi vil
* redusere bompenger til kun å dekke kostnader ved vei
* reversere og aktivt motarbeide bilfrie soner og stengte gater
* bevare gateparkering og fjerne betaling for parkering på kommunale gater