DEBATT: - Derfor er Lan Bergs nye sykkelvei foran Oslo rådhus mislykket

- Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg smiler bredt når hun skryter av den nye sykkelveien som er anlagt rett foran Rådhuset. Det har hun ikke så stor grunn til, skriver supersyklist “Dag Otto”.

IMG_1598.jpg

Problemet er nemlig at den nye sykkelveien langt fra kommer til å bli brukt av store deler av sykkeltrafikken som i dag går over Rådhusplassen. Det er uvisst hvilke vurderinger byråden har gjort, men for sykkeltrafikken som skal gjennom sentrum kommer ikke dette til å virke. For svært mange blir den nye sykkelveien rett foran rådhustrappa en omvei som er lite attraktiv.

I dag går store deler av sykkeltrafikken som skal gjennom sentrum via Rådhusplassen videre over Akershusstranda og Vippetangen. Årsaken til det er at det er mye bedre å sykle der enn gjennom Kvadraturen. Svært mange arbeidsplasser ligger i Bjørvika og i området rundt Oslo S. Derfor er det en god del sykkeltrafikk vestfra som skal dit.

Uten navn.png

Den røde streken på kartet viser sykling over Rådhusplassen via Lan Berg-løypa mot Akershusstranda. Den blå streken viser hvor mye av sykkeltrafikken går i dag. Sykkelveien burde vært anlagt der den blå streken går dersom målet er å bedre forholdene for sykkeltrafikken som skal gjennom sentrum.

Kvadraturen er lite attraktiv å sykle i. Slik kommer det fortsatt til å være uansett hvor mye «tilrettelegging» for sykkel byrådet iverksetter. Det er haugevis av lyskryss der, mange fotgjengere, trikker og busser, varetransport mm. At byrådet stenger for privatbilene spiller liten rolle for syklistene. Faktisk blir det bare verre å sykle der. Ingen steder er det verre å sykle enn i gågater med fotgjengere som generelt ikke ser seg for. Elektriske sparkesykler som spretter i alle retninger gjør det bare enda mindre attraktivt.

Derfor vil mange syklister altså uansett sykle Akershustranda. For dem blir den nye sykkelveien en håpløs omvei. Det tar ikke lengre tid å sykle om Akershusstranda enn gjennom Kvadraturen selv om det er lengre. Ingen lyskryss og mye mindre konflikt med annen trafikk gjør veien langs sjøen attraktiv. Lan Bergs «showoff» sykkelvei ved Rådhustrappa vil nok bare bli brukt av lokal sykkeltrafikk til Kvadraturen. At syklistene vestfra må over trikkeskinnene for å komme inn på Lan Berg-løypa gjør det ikke bedre det heller.
Dette ser ut som nok et lite gjennomtenkt sykkeltiltak. Det er kanskje viktigere å bruke masse penger enn å iverksette tiltak trafikantene har nytte av.

Den nye sykkelveien burde vært anlagt nede ved rådhusbrygga der mange sykler. Ikke oppe ved rådhustrappa.


Super-sykkelveien foran vinduene til Oslo byråd skaper leserstorm hos “Ja til bilen” på Facebook.

Skjermbilde 2019-04-12 kl. 15.52.22.png