DEBATT: - Er det kun de rike som har råd til å flytte til Oslo?

Benjamin talerstol LM politikerbruker.png

- Politikerne i Oslo viser gang på gang at de ikke ønsker å tilrettelegge hovedstaden for innflytting, og spesielt ikke for mennesker uten god råd, skriver Benjamin Bringsaas i Liberalistisk Ungdom.

De fortsetter sin evige kamp mot alt som har med fritt valg å gjøre: Klima-eliten tvinger gjennom sin visjon om sykkel- og gange i byen, store stygge blomsterpotter på parkeringsplassen og tvangsfinansierte kollektivløsninger i god kommunistisk stil - og tilstedeværelsen blir stadig påvirket av negative holdninger mot alle de som ikke er med på drømmen.

For min egen del er det blitt mer og mer trist å bo i denne byen. Det blir tydeligere dag for dag i hvilken grad den er påvirket av rød- og grønn sosialisme. Selv er jeg relativt nyinnflyttet og ville aldri kommet om det ikke var for at min kjære studerer på her. Jeg hadde slik sett ikke annet valg enn å velge mellom madammen eller mine (korrekte) fordommer mot Oslos politikere.

Selvsagt er det ikke bare negativt å bo her, langt derifra, men jeg vil nå legge litt fokus på ett av de stedene som er hinsides for en innflytter å forstå, en sak som også - ikke uten grunn - er på dagsorden som aldri før i media. Velgerne i Oslo har som vi alle vet stemt gjennom MDG, SV, Rødt og AP som om livet avhenger av det og det setter sine spor. Resultatet er ikke bedre eldreomsorg, helsetjenester, arbeidsvilkår eller skole, slik de en gang har hevdet å kjempe for, nei nå er det klima og miljø som står på agenda - koste hva det koste vil.

Her om dagen åpnet ytterligere 53 nye bomstasjoner i hovedstaden, og hele 98 % av inntektene (!) fra bommen går nå til alt annet enn vei. Bompengeskatten skal finansiere sykkelveier, kollektivtransport og "grønne prosjekter" i byen. Hva "grønne prosjekter" innebærer er nærmest som et lykkehjul man må vente med å få vite svaret på frem til Sløseriombudsmannen på Facebook avslører den skandaløse bruken av folks skattepenger.

Svært trist er det å vite at dette har bred enighet blant befolkningen. Tre av fire innbyggere støtter Oslos klimamål. 63 prosent mener arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i, ifølge Klimaundersøkelsen 2018. I tillegg til dette er 46 prosent "stort sett positive" til å få bilene ut av den innerste sentrumskjernen i hovedstaden.

Lite bryr denne delen av Oslofolket seg om konsekvensene bommene medfører, for de selv trenger jo ikke bilen når de likevel aldri er utenfor ring 3 - eller fordi de rett og slett har penger til å kjøpe seg ut den irrasjonelle "klimaskammen" deres (eller kanskje det er rikinger som kjøper veien fri for plebeierne?). Oslo er fortapt av dyd-signaliserende, post-modernister. For å sitere George Orwell: "In addition to this there is the horrible — the really disquieting — prevalence of cranks wherever Socialists are gathered together. One sometimes gets the impression that the mere words "Socialism" and "Communism" draw towards them with magnetic force every fruit-juice drinker, nudist, sandal-wearer, sex-maniac, Quaker, "Nature Cure" quack, pacifist, and feminist.."

Denne symbolpolitikken går selvsagt ut over mindre velstående. For min egen del hadde jeg ikke råd til å ta lappen eller å kjøpe bil før, og jeg har hvert fall ikke råd til det nå. Ikke ettersom det koster hundrevis av kroner å bare kjøre rundt i sentrum for å kjøpe meg noe møbler, å besøke familie "på bygda", eller å ta en liten søndagstur utenfor det bråkete by-liv - slik en naturligvis ønsker etter alt for mange timer innestengt i et 24/7-timers mas fra alt mulig forskjellige folk.

Hadde de grønne derimot virkelig brydd seg så finnes det massevis av mer effektive tiltak enn å fjerne bilen. Med fare for å gi sosialistene noen ideer så kunne man eksempelvis nektet ferjer, handelskip og annet sjøfart inngang til Oslofjorden, noe som ville utgjort mye mer for bedret luftkvalitet. Men poenget var ikke å gjøre byen grønnere, men at det skal se ut som man er et godt menneske med hederlige intensjoner. Alle vil redde verden, og naboen skal jammen vi vite hvem som var ansvarlig for en bedret fremtid..

Lite kult er det hvert fall å vite at til tross for venstresidens ønske om akseptabel luft, som i og for seg _nesten_ er til å forstå, så handler faktisk ikke bommen om dette i det hele tatt, for dette målet er oppnådd for lenge siden. De fortsetter nå krigen mot bilen av rent ideologiske årsaker. Og virkemiddelet er svært effektivt. Og rart er ikke det, som sagt har ikke jeg selv råd til å kjøre bil, og vi er mange i den båsen.

Det er enda godt vi fortsatt har Facebook, slik at bygdetullinger som meg kan ha et sted å få klaget seg av seg sin misnøye.