DEBATT: Han drukner oss i avgifter

Til byrådsleder Raymond Johansen 

For ALLER første gang i mitt liv skal jeg nå i mitt 60 år delta i en demonstrasjon i kveld!

Jeg har nemlig lest at kun 15 % av bompengene i Oslo går til utbygging av veier i Oslo. 
Resten skulle ifølge Motor dekke bygging av tuneller, kjøp av trikker/T-baner, drift av kollektivtrafikken og utbygging av sykkelfasiliteter (til sammenlikning skulle 80 % av bompengene i Østfold gå til veibygging).

Dette innebærer for meg at noen - dvs dere politikerne - har vedtatt at én gruppering av innbyggerne skal betale for andre grupperingers goder. 
Ikke nok med det; Skattekostnadene til den enkelte (familie) avhenger av bosted i forhold til jobb, skole, familieforhold og hvilke fritidsaktiviteter man er med på. Mer rettferdig har én av dere kalt dette.

Når man fyller 60 er barna store og ute av redet, så dette angår derfor ikke meg direkte. Indignasjonen jeg nå føler, er på vegne av alle de som blir berørt økonomisk av den kommende utvidelsen av bomstasjonene i Oslo. Politikerforakten øker ytterligere når man ser hva slags "sosial slagside" den nye skatten dere har vedtatt gir.

Like it or not;
Det er dessverre ikke slik at alle familier består av samme mor og far hele livet, og det er heller ikke sikkert at barna spiller ball, tuba, hockey eller sjakk i nabolaget. Man leser om superfamilier som klarer seg med lastesykler tross små barn, hund og greier.  
Bor man på Løkka og har barnehage/skole i nær tilknytning kan dette gå. I hvertfall inntil barna begynner med fritidsaktiviteter utenfor Stensparken.

Samtidig er det heller ikke gitt at alle barn får barnehageplass i nær tilknytning til hjemmet. Det finnes dermed ganske mange som er avhengig av bilen for å få timeplanen over dagens gjøremål til å gå opp, rent praktisk, uavhengig av hvordan dere politikere definerer virkeligheten til folk.

Da byrådet entret Oslo Rådhus i 2015 fikk vi bl.a. høre at "Vi skal fixe Oslolufta".  
Faktum er at Osloluften har vært på bedringens vei i mange år. Såvidt vites oversteg ikke luften grenseverdiene siste år i det hele tatt, unntatt de dagene man måtte feie bort strøsanden etter vinterens strøing. 

Inntrykket dere ga i 2015 var at en reduksjon i biltrafikken skulle redde luften.
Dette punktet er nå passert med god margin.
Regjeringenes fokus på avgiftsomlegging har medført at det selges stadig mindre fossildrevne biler. Oljefyringsforbudet bidrar også. 

Så hva er det da dere lokale politikere vil / tenker på når dere til de grader kaster "rettferdige" skatter over folk med feil bosteds-, og jobbadresse, med barn i feil barnehage/på feil skole og/eller med feil fritidsinteresser?

Det er nå "kun" ett år og tre dager igjen til valget, og nå har dere forsyne meg klart å få meg ut av sofaen for å kjøre bil (Buddy!) i tog mot dette skatteovergrepet!.  
Hittil har jeg aldri demonstrert, og i forhold til tog begrenser mine erfaringer seg til NSB og 17. mai. Men nå er det altså nok - jeg håper inderlig at vi ikke sees mer etter 9/9-2019.

Med oppgitt og indignert hilsen en Oslo-beboer

Foto: Sturlason

(Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven)

(Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven)