DEBATT: Hvorfor blir eldreomsorgens biler forsøkt tauet, mens de gamle ligger på badegulvet og blør?

- Oslos parkeringspolitikk rammer de syke eldre. På jobb i hjemmetjenesten i dag kom jeg i prat med en sykepleier ansatt hos Trygghetssentralen. Det er firmaet som har ansvaret for eldres trygghetsalarm i Oslo, skriver Marie.

Herr Nilsen.jpg

Vi kom selvsagt inn på bilbruk og parkering. Hverken hjemmetjenesten eller Trygghetssentralen har noen særordninger for parkering i Oslo. Hun forteller følgende "ikke til å tro" historie fra et hasteoppdrag:

Hun var kalt ut til en eldre dame som hadde falt og skadet seg. Hun ankommer stedet og finner en dame som ligger på gulvet og blør kraftig. Ambulanse blir tilkalt og hun bandasjerer, mens de venter på ambulansen. Hun sjekker stadig etter ambulansen i vinduet og ser plutselig en inntauingsbil i ferd med å skulle ta med hennes tjenestebil.

Hennes bil er full av logoer som klart forteller hva disse driver med. Hun åpner vinduet og prøver å forklare at hun umulig kunne lete opp lovlig parkeringsplass eller forlate den skadde. Enden på visa ble at bilen ikke ble tauet inn, men hun måtte akseptere gebyr på feilparkering og tilleggsgebyr for oppmøte av inntauingsbil.

Hun måtte selvsagt ikke dekke dette av privat lomme, men firmaet må bruke tid og ressurser på å klage inn gebyret. Om de fikk det ettergitt vet jeg ikke.

Vi i vanlig hjemmetjeneste møter sjeldent slike ekstremtilfeller, men flere og flere må oftere og oftere bruke unødvendig mye tid på parkeringsutfordringer og gå unødvendig langt fra tjenestebiler til brukere. To-tre minutter gange fra bil til bruker høres ikke mye ut, men tur/retur og 5-10-15 besøk pr dag og det blir til slutt mye tid av det.

Tid mellom brukere er jo forhåndsdefinert/planlagt. Når skjemaet sprekker kan det enten gå ut over våre eldre brukere, eller ansattes tid utover vanlig arbeidstid. Det sier seg selv at det oftest er de eldre som taper, når ansatte må rekke barnehagen, middag og kjøre unger til trening.

Vi som jobber i privat omsorg på oppdrag for kommunen (fritt brukervalg), kjører gjerne på kryss og tvers av bydelene. Vi opplever at borettslag er blitt strengere til sine gjesteparkeringsplasser, at vi må legge ut parkeringsavgift av egen lomme, at snøen tar plasser eller at sykkelfelt har tatt mesteparten av parkeringsmulighetene.

Jeg skulle gjerne stått frem. Jeg skulle gjerne tatt med meg VG på jobb en uke. Men jeg kan ikke, fordi vårt firma lever av Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen er kjent for å straffe kritikere svært hardt. I så måte taper de eldre over hele linjen, fordi gamle syke mennesker i hovedstadens regime har ingen talspersoner.