DEBATT: - HVORFOR SNUR BYRÅDET RYGGEN TIL DE FUNKSJONSHEMMEDE?

Byrådet spiller skammelig surt på sin politiske harpe.

Herr Nilsen (3).jpg

Av Wolf McKillan
I sin sterk hypede miljø-ideologisme har Oslo-byrådet ledet av “alle skal med”-Arbeiderpartiet og det selverklærte "vi skal redde hele kloden"-MDG, overkjørt nær sagt alle mulige grupper av bybefolkningen.

Med sin politikk hiver Oslo-byrådet nærmest ut hele befolkningsgrupper når det plasker rundt i det grønne badevannet. Et av de beste eksemplene på byrådets ekstrembruk av PR, stadige bløffer og inkompetente ledelse ser man tydeligst når det kommer til hvordan selv en av de svakeste gruppene rammes.

Saken gjelder for det første de bevegelseshemmedes parkeringsplasser. For mens Lan skryter utad i media om tilrettelegging av HC-parkering, viser realiteten noe ganske annet. Hun har kraftig strammet inn HC-ordningen og mange har plutselig mistet kortet.
Det mangler også HC parkering over hele byen, bare i sentrum nærmere 50 stykker hvis handikapforbundet skal bli passe fornøyd.
For det tredje har byrådet denne vinteren av alle dumme ting det går an å gjøre, brukt HC-parkeringsplasser som snødeponi. Når de lover å rydde opp etter massive klager, skjer det lite og svært langsomt fra Bergs etat.

Den fjerde grunnen er at mens HC-parkering er blitt et knapphetsgode, ruller Johansen og Berg ut den røde løper for store gigantiske bilutleiefirmaer som får reservert plasser over hele byen med egne diplomatskilt. Hvorfor, jo fordi da kan kundene hente sine leiebiler i nærmiljøet og utleieselskapene nyter godt av flere kunder og store besparelser. Hertz og NSB er bare to eksempler på selskaper som har fått diplomatstatus. Langt viktigere en rullestoler, krykker og de tusenvis som er “dårlig til beins”?

Det bør også nevnes at så langt har byrådets kommentar vært å la Lan Berg skyve sin far foran seg. Å rydde opp er kanskje heller ikke så viktig?

PS: Her kan du lese alt om de funksjonshemmedes evige kamp for sine rettigheter:

http://www.nhf.no/meny/om-oss/historien-var