DEBATT: - Ingen trenger sykkelfelt i Treschowsgate, bortsett fra Raymond Johansen

FOTO 8 Fra nedsiden.jpg

-Å etablere nye sykkelfelt i Treschowsgate på Sagene er galskap satt i system. I likhet med sykkelfelt i Gyldenløvesgate på Frogner må dette stanses, mener Pål H. Christiansen, talsmann for Syklistaksjon 2019.

Syklistaksjon 2019 har vært på befaring i Treschowsgate der det planlegges sykkelfelt i begge retninger, noe som innebærer fjerning av hundrevis av parkeringsplasser i et område med boligblokker og begrenset med parkeringsmuligheter annet enn på gaten. 

 Geografi og historikk
Treschows gate går langs Akerselva fra Bentsebrugata/Arendalsgata til Sandakerveien i Bydel Sagene. Gaten er oppkalt etter professor Niels Treschow og fikk navn i 1864.

Treschows gate nummer 1 er et stort område ved Akerselva hvor De Norske Gjær-og Spritfabrikker tidligere hadde lokaler. Fabrikkbygningene ble revet i 2010 og på stedet er det reist flere boligblokker. Den gamle smijernsportalen inn til fabrikkområdet er bevart, den er tegnet av arkitekt Henrik Bull. Dette ifølge Wikipedia.

Treschows bro krysser Akerselva rett ved inngangen til det tidligere fabrikkområdet. Den er i motsetning til gaten ikke oppkalt etter Niels Treschow, men etter admiralitetsråd Gerhard Treschow. 

Fortau og bred gate
Vi ankommer Treschowsgate fra Sandakerveien i øst. Ikke lenge etter krysset er vi inne i en bred og åpen gate med god parkeringsmuligheter på begge sider av veien. Etter å ha passert Treschows bro over Akerselven faller gaten ned mot Sagene. Inn fra høyre kommer Brochmannsgate, allerede med sykkelfelt i rød asfalt i den ene kjøreretningen mot øst. 

På oversiden her ligger et grøntområde med gang- og sykkelveier som forgrener seg i ulike retninger og med forbindelse nedover via en undergang på siden av Treschows bro. På høyre side nedover Treschowsgate ligger en rekke med blokker.Her går et bredt fortau som det fint går an å sykle på om man ønsket det.

Det er også trygt å sykle i selve gaten i begge retninger, ettersom den er svært oversiktlig og bred. De parkerte bilene er ikke til hinder for syklister.

Flere stier langs Akerselven
På venstre side av Treschowsgate går en flott gang/sykkelvei adskilt fra gaten på toppen av grøntområdet som heller ned mot elven. Her er det er god plass til både syklister og gående slik den er i dag.

Om dette ikke var nok er det et system av fullt syklbare stier i området videre ned mot Akerselven. 

En av stiene går helt nede ved elven, andre forbinder den øvre sykkel/gangsti med en bro over Akerselven og den nevnte undergangen under Treschows vei. På den snaue timen vi befarte området så vi én syklist som syklet helt trygt nedover i selve Treschowsgate.  Vi så en håndfull som syklet opp eller ned gang/sykkelveien på østsiden av gaten. Vi så også et par syklister som forsvant inn i undergangen under Treschowgate og en på broen over Akerselven.

Sunn fornuft gir svaret
Det har kommet store protester mot sykkelfeltene fra beboere i strøket, og det argumenteres med rette med at det overhodet ikke er behov for sykkelfelt i Treschowsgate. Den er svært bred og oversiktlig, har gode fortau, og ikke minst er det allerede usedvanlige gode sykkelmuligheter ellers i området. Syklistaksjon 2019 kan ikke annet enn å slutte oss til protestene ved å ha befart området med egne øyne. 

Vi er på det rene med at kommunen har lagt frem diverse tekniske finurligheter som de argumenterer med mot innvendingene fra beboerne, men dette går vi ikke inn på. Sunn fornuft sier oss at dette prosjektet er dødfødt og ikke til byens beste. 

Felles kamp mot sykkelsatsing
Hva som får Byrådet til å sløse millioner på å etablere egne sykkelfelt i Treschows gate er for oss ubegripelig og fullstendig uten mening.  Dette er sløsing med penger og til hinder for et alminnelig liv med bil for de som bor i området og folk som kommer på besøk.

Syklistaksjon håper strøkets beboere vil kjempe videre mot planene og støtter dem i dette, også ved eventuelle aksjoner i gaten. Beboerne i ulike områder i Oslo som er truet av sykkeltilrettelegging bør nå gå sammen om å få satt sykkelsatsingen ordentlig på agendaen før valget i september.