DEBATT: - "KLIMAKLOK" TIL Å BLI SPRØ AV

179915_10150931557561481_1758249887_n.jpg

Bilpolitikken her til lands handler om å redusere bilbruk mest mulig. Dette gjør de i klima-åndens navn. I utgangspunktet er det ikke noe galt i det; vi kan godt bli mer bevisste mht. når og hvordan vi bruker bil... Det er innsikten og metodene jeg reagerer på.

Av Anne Kari Baarli

Kommunenorge har også adoptert disse tankene med å etterstrebe såkalte "klimakloke kommuner". Spørsmålet er hvor gjennomtenkt er egentlig metodene?

Utgangspunktet er at bilister er gjort til de største synderne for dårlig luft - og derfor skal det tilrettelegges for sykkel for enhver pris. Parkeringsplasser skal fjernes eller gjøres så dyre at bilister tvinges til å la bilen stå. Bommer skal gjøre det så lite fremkommelig som mulig, og fartsgrensene skal reduseres så mye at du heller kan gå...

For å utføre vårt virke, behøver vi en fungerende kropp og funksjonelle fingre.
Hva er risikoen ved å sykle på is og snø - på tross av piggdekk? Jeg våger det ikke. Det vil være bedre for både meg og mitt virke at jeg: 1) kommer frem til jobb, 2) kommer frem uten skader, 3) Forurenser miljøet minst mulig (på kort og lang sikt).
For meg hører ikke sykkel og vinter/snø sammen. (Svaret det her gis: Kommunene skal salte, måke, salte, feie , salte, salte, og salte, etc.)
Kommunene prioriterer altså tiltak for sykkel - uten blikk for helhetlige utfordringer.

Mye av livsgrunnlaget for sunn og god kornproduksjon er funksjonen til grøfter. Grøfter er viktige levested for insekter og artsmangfold - og bidrar til både bestøvning og bedre og større produksjon. I byene bidrar grøfter og kanter med mikrobiologi og artsmangfold som bidrar til sunnere luft. Så kan en jo tenke seg hva grøfter betyr for fugler, småkryp, jordsmonn, bekker, etc.. I tillegg har grøfter med blomster og biologisk mangfold en viktig effekt på oss mennesker. 


Jeg kjørte i butikken i morges. Flere sykkelstier langs åker og eng var feiet og saltet. Det saltes flere ganger pr. dag når det er snøvær som i dag. (Selvfølgelig var ikke bilveiene ryddet).
Og alt dette gjøres altså i klimaets navn? Salt har en vesentlig funksjon i havet. Hvor lang nese må en ha for å forstå at salt på land forårsaker store skader for naturen, både på kort og lang sikt? Klipping av grøfter på sommerhalvåret i tillegg til mengder med salt i vinterhalvåret ER GALSKAP. 

Hvorfor forholder ikke våre politikere seg til forskning? Dagens dieselbiler er ikke forurensende. El-bilbatterier er miljøskadelig og har svært lang nedbrytningstid. Bilene blir stadig mindre forurensende og er et verktøy for å få familier, aktiviteter, virksomheter i gang og et samfunn i bevegelse. Kollektivtransporten er ikke dimensjonert for flere brukere, og alle kan ikke gå eller sykle. Få tilbake veiskrapa og sandstrøing. Legg tilrette for fremkommelighet uten å straffe billistene med skyhøye gebyrer på alskens innretninger og uten å påføre naturen stor uopprettelig skade. Det går an å ivareta flere forhold samtidig!