DEBATT: - Å kritisere MDG er ikke hets

- Det er sunt å kritisere politikere. Det er viktig å delta i demokratiet, skriver Harald Larsen.

«Eidsvold 1814», Oscar Arnold Wergelands maleri som ble utført i 1882–1885. Maleriet henger i Stortingssalen.

«Eidsvold 1814», Oscar Arnold Wergelands maleri som ble utført i 1882–1885. Maleriet henger i Stortingssalen.

Det som er verdt å legge merke til, spesielt med MDG, er at mange politikere lever så veldig godt i sin egen boble. De lever med sin miljøreligion og evner ikke å forstå at veldig mange er uenige i parties svært radikal samferdselspolitikk. Klart det skaper storm fra det store flertall når MDG vil at Oslo skal bli lik en bilfri øy!

Stormen er et sunnhetstegn for demokratiet. Velgere skal aldri stå med lua i hånda for så å takke politikere for alt de gjør. Det er en rett og en plikt for enhver borger å bli både sint og glad hver gang politikerne endrer vår hverdag, og ikke minst måten de bruker våre skattepenger på.

Mye av det som skjer i hovedstaden er jo helt greit, hvis man ser nøkternt på det. Ingen trenger være i mot at det legges bedre til rette for sykkel. Ingen behøver å være i mot at det blir noen fler gågater i sentrum. Ingen bør være i mot at det blir noen fler grønne lunger og torg uten at bilen må være presentert.

Men måten våre folkevalgte gjennomfører sin politikk på, og den totale mangel på mottakelighet for kritikk, er et trist skue. Politikere som ikke vil svare, som kun føler seg krenket og som til stadighet drar offerkortet lammer den frie samfunnsdebatten.

Det finnes faktisk politikere som oppfører seg lik en nyfrelst som ramler ut av et vekkelsesmøte med munnen full av tungetale. Prøv å si til han at Jesus ikke lever.

MDG oppfører seg som nyfrelste som ikke greier å forstå at mange ikke tror på en allmektig Gud eller at Jesus gikk på vannet. Vi som ikke tror på MDG's miljøreligion skal forbannes og fordømmes til evig dumskap og avgiftsbetaling.

Et godt tips til MDG og byrådet i Oslo må være å vise litt mer respekt for fellesskapets midler, litt mer nøkternhet når det kommer til skatter og avgifter og bli litt mer lydhøre for kritikk og konstruktive forslag. Det vil gjøre miljøet og samfunnsdebatten en stor tjeneste. At demokratiet blir den store vinneren synes også opplagt.

10bud-1709574-12-1489694547639.jpg