DEBATT: - Nyttige idioter med en unik dobbelmoral

- Det har lenge slått meg at de rød-grønne ikke bare opptrer som "nyttige idioter" for hyper-kommersielle næringsinteresser - men også med en helt hårreisende unik dobbeltmoral, skriver Wolf McKillan.

Skjermbilde 2019-07-30 kl. 16.20.10.png

Pussig.. Oslo har et rød-grønt byråd bestående av et såkalt "arbeiderparti" sammen med et såkalt "miljøparti" og et sosialistisk parti, godt støttet av et kommunistisk parti. Alle motstandere av privat næringsliv og kommersielle aktører - og som sågar ønsker fjerne og forby private aktører utføre oppdrag for kommunen. (Jfr. private barnehager, syke- og aldershjem, private helsetjenester, etc).

Men når det kommer til selve parade- og profil-saken til denne rød-grønne blanding av sosial-demokrater, påståtte "miljø-forkjempere", sosialister og kommunister, nemlig miljøsaken - ja da er porten både høy og vidåpen og private og hyper-kommersielle nærings-interesser nærmest bæres inn på gullstol.

Så fort begrepet miljø benyttes så bruker det samme røde privat næringslivs-hatende byrådet ivrig, ukritisk og villig vekk millioner fra kommunale ressurser, midler og medier for å fremme disse kommersielle aktørers egeninteresser.
Og listen over rene kommersielle aktører som får gratishjelp av byrådet er lang og inkluderer bl.a. - parkeringsplasser til Elbil-utleiefirmaer (Hyre, Vy/N SB Bybil, Hertz Bilpool, Avis) - elsykkel-selskaper (Oslo Bysykkel, eid av bl.a. Selvaag og Møller, i samarbeid med Hertz Bilpool og Aspelin Ramm. EVO El-sykler, etc). - sparkesykkel-aktører (Voi, Tier, Zvipp, Circ, Ryde, Lime Scooters, etc - markedsført via bl.a. kommunens sider og Visit Oslo). - subsidiering av laste-sykler (Schenker ) - utplassering av såkalte "by-/ute-møbler" (hovedsakelig fra AP-mannen bak Vestre AS) etc, etc..

I tillegg stiller byrådet en historisk stor stab av kommunalt ansatte pr- og medie-medarbeidere for å promotere disse kommersielle aktørers produkter og fortreffeligheter - OG samtidig fremme egen politisk ideologi og propaganda.

Med andre ord: Hele denne grønne miljø-ideologien og "miljø-tiltakene" til AP, MDG, SV & co baserer seg i realiteten på hel-kommersielle aktører og et næringsliv de offentlig fordømmer.