DEBATT: - OSLO HØYRE ER BLITT ET MINI-MDG

Hvor hakkende gal eller fornøyelig fortreffelige er egentlig Høyres bilpolitikk? Leder for partiet Liberalistene i Oslo, Roald Ribe, har lest Eirik Lae Solbergs valgprogram og kommenterer punktene løpende i dette innlegget:

identitet_ikon_presse3.png

Bilpolitikk i den forbudte by

Bilpolitikken i Oslo Høyre sitt program er en studie i overfladiskhet, basert i dogmatisk tro på sentralplanlegging. Det tas ikke hensyn til menneskene, som eier, kjører eller har nytte av eget kjøretøy. Der det antydes bittelitt menneskefokus, så vises det ikke hva man skal eller hvem som skal betale for gildet. Det gis ikke forklaring på hvordan det har blitt bilistenes ansvar å betale for all mulig annen persontransport i byen. Oslo Høyre fungerer som et MdG-light, retorikken og fokus er litt forskjellig men praktisk resultat blir det samme. Her en punktvis gjennomgang av punktene i Oslo Høyres bilpolitikk, med kommentar:

• Grense for maksimal betaling i bomringene per måned.
I Oslo står nå bommene tett som hagl i flere ringer/soner. Å høvle av bittelitt helt på toppen av regningen for de som kjører mest avhjelper ikke det faktum at 98 prosent av bompengene ikke går til vei eller andre bilrelaterte formål i det hele tatt. Bompenger er en tvangsbot som avkreves flere ganger per dag, som helt urettmessig pålegges bilister som allerede har betalt for veien de kjører på gjennom utallige skatter og avgifter.

 • Pålegge utbyggere å etablere tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler i nye prosjekter.
Markedet trenger ikke pålegg fra Oslo Høyre eller andre partier for å lage parkeringsplasser der boliger eller næring bygges. Utbyggere vil tilby akkurat det kundene etterspør, med mindre de aktivt blir hindret av politikere og byråkrater. Reguleringer hindrer utbyggere fra å levere det folk vil ha, de gjør det vanskeligere for vanlige mennesker å få tak i de boligene og mulighetene de helst ønsker seg. Løsningen er mindre regulering, ikke mer. Markedet er forbrukere. Politikere og partier som hindrer markedet skal byttes ut.

 • Forby diesel og bensinbiler rundt utvalgte steder i indre by.
Det finnes ingen rasjonell grunn til å forby fossilbasert trafikk. Luften i Oslo blir stadig renere, grunnet teknologisk utvikling. En teknologisk utvikling som skjer på tross av, ikke på grunn av, politikernes reguleringer. Det er ren symbolpolitikk, for å tekkes velgere som ellers ville hoppet over til MdG eller lignende partier, som Høyre selv gjør sitt aller beste for å ligne på.

 • Legge til rette for underjordiske anlegg for elbiler, elsykler og leiebiler.
Det som behøves er deregulering. At politikere holder fingrene av fatet. At Oslo Høyre vil spesifisere hva som skal parkeres hvor, illustrerer hva slags autoritær tankegang som partiet holder seg med.

• Gjøre det mulig å kjøre bil mellom ulike steder i sentrum, men henvise mest mulig trafikk til hovedveisystemet.
Dette er et tilbud om å løse et problem man selv har skapt. Først stenges deler av byen, mange gater, og setter opp bommer, slik at det ikke lengre er mulig å komme seg dit man behøver eller vil. Så skal man liksom være "snille" ved å løse de problemene man selv bidrar til å skape. Reversering av de begrensingene som allerede er innført holder. Oslo trenger ikke flere politiker-skapte "løsninger" av denne typen.

• Pålegge borettslag å avsette areal til leiebiler og legge til rette for flere reserverte parkeringsplasser til biler fra Hertz, Avis, Yr og Bildelingskollektivet.
Dette er et direkte angrep på eiendomsretten. Oslo Høyre vil bestemme hvordan beboere i borettslag disponerer egen eiendom gjennom politiske reguleringer. Hvis du er heldig nok til å ha en hageflekk, så eksproprierer de gjerne deler av den for en ny sykkelsti. Folk bør merke seg at offentlige gater og privat eiendom er to helt forskjellige områder, som Oslo Høyre nå gjerne vil håndtere og regulere på samme måte. Fra før regulerer de livet ditt hardt gjennom skatter og avgifter, nå vil de også regulere eiendommen du eier og bor på.

• Sette prisen for beboerparkering lik kostnadene. Fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler der det er beboerparkering. Biler som disponeres av flere familier, kan få rett til beboerparkering flere steder.
Betaling for beboerparkering på offentlige gater er i utgangspunktet urimelig. Gatene det parkeres på er fullfinansiert av bileiere og skattebetalere som bor i nærheten av der de parkerer. Noen begrensninger på gateparkering kan være nødvendig grunnet misbruk av plassen eller knapphet på plasser, men en husstands første bil skal ikke behøve å betale noe for vanlig parkering. Oslo Høyre bidrar til knappheten ved å bidra til å fjerne plasser i gater som tidligere var tilgjengelig for gateparkering.
En bil er en bil. Det burde være unødvendig å påpeke at elbiler ikke skal ha spesielle rettigheter til parkering. Kjøper man en bil som har spesielle behov, så skal man selvfølgelig selv sørge for å dekke disse på egen regning.
Gateparkering for husstandens første bil på offentlig gate bør som nevnt over ikke koste noe, og det gjelder selvfølgelig også hvis flere husstander deler en bil. At gateparkering er en knapp ressurs kan være et problem, men det løses ikke ved å innføre enda et enormt regulerings- og kontrollregime, som også medfører ekstra kostnader som igjen betyr mer skatt.

 • Sørge for at beboerparkering følger beboer og ikke bilen, og skal sørge for at beboere som ikke har egen bil, skal kunne parkere leie- eller delingsbil.
Reguleringsiveren kjenner ingen grenser. Det er slike forslag som ville fått enhver diktator-spire og ethvert autoritære regimer til å strutte av stolthet over sin kreativitet. Bare tanken på hvilke kontrollrutiner og sanksjonsmuligheter som kan innføres får det til å gå kalde frysninger nedover ryggen.

 • Øke antall MC-plasser fra dagens åtte parkeringsplasser i Akersgata. Gjøre parkering rimeligere. Sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet for besøkende ved sykehjem, kultur- og næringsbygg.
Hvordan skal dette finansieres? Luftige intensjoner uten konkret innhold har ingen verdi. Dette er tomme løfter som forsøker å skape et inntrykk av at man egentlig er bil og MC-vennlig. Det er ikke noe som tyder på at det er tilfellet. Hvis en politiker lover at noe skal bli billigere uten å på troverdig vis forklare akkurat hvordan det skal skje, så må du regne med at det er du selv som får regningen til slutt.

 • Legge bedre til rette for at næringsdrivende med varetransportbehov kan parkere i nærheten av sin virksomhet. Sikre parkeringsmuligheter i sentrumsbydelene for vareleveranser og håndverker- og servicetjenester. Legge til rette for døgnparkering av tungtransport utenfor boligområder.
Også her forsøkes det å late som om man er snille ved å fjerne problemer man selv har skapt. Først så regulerer man samfunnet stadig mer over tid og i stillhet, og så presenteres en dårlig, dyr og byråkratisk "løsning" som omtanke for velgere og skattebetalere. Et velkjent triks blant maktpolitikere.

TIL SLUTT: Hvis man ønsker seg et samfunn som anerkjenner at hver person selv er den nærmeste til å prioritere hva som er viktig for å få egen hverdag til å gå rundt, til det beste både for de man er glad i, sine omgivelser og for seg selv, så er ikke Oslo Høyre et alternativ. Mange stemmer av gammel vane på noe kjent, fordi det er krevende å undersøke og tenke på nye muligheter. Jeg håper at bompenge- og bilhåndteringen vil føre til at flest mulig mennesker allikevel vil gjøre det, og samtidig innse at bompenger ikke er årsaken eller roten til problemet, men kun er et symptom som er så plagsomt og så åpenbart, at stadig flere blir nødt til å forholde seg til at endringer innføres, som truer din rett til å leve i fred og frihet fra andres tvang.

https://liberalisteneoslo.no/kommuneprogram-2019-2023/

Roald RIbe

Roald RIbe

PS: Oslo Høyre er velkommen i våre spalter for å gi sin analyse av Liberalistenes bilpolitikk.