DEBATT: Oslos viktige sykkelfelt ødelagt og livsfarlig

- Sykkelfeltet som er anlagt med rød asfalt lang Langkaia ved Oslo Havnelager er fullstendig ødelagt. I overgangen mellom sykkelfelt og kjørebane for biler har det dannet seg svært skarpe kanter. For syklister kan slike kanter være livsfarlige, skriver vår vintersyklist “Dag Otto”.

IMG_1420.jpg

En ting er at rødfargen i asfalten, som selvfølgelig har kostet en del penger, er borte. Dermed er ikke sykkelfeltet så godt synlig hverken for syklistene eller bilistene. Dette reduserer sykkelfeltets funksjon og kan dermed også medføre fare for ulykker.

At rødfargen er borte er likevel ikke det verste. Langt verre er det at det i overgangen mellom sykkelfeltet og kjørebanen for bilene har dannet seg svært skarpe kanter. For syklister kan slike kanter være livsfarlige. Byrådet oppfordrer til vintersykling. Det burde være unødvendig å si at i vintermørke er farlige spor, kanter og hull i veidekket ofte svært vanskelige å se. Det utgjør en stor fare ved vintersykling.

Kommer sykkelhjulene borti skarpe kanter mister syklisten styringen og vil med stor sannsynlighet falle i asfalten. Skulle fallet skje inn i veibanen, vil det selvsagt være stor fare for påkjørsel fra biler eller tyngre kjøretøy. Her er det både stor busstrafikk og trafikk fra kaiområdene. En syklist som ligger i veibanen etter et fall vil være sjanseløs ved påkjørsel. Sannsynligheten for at utfallet blir fatalt er stor. 

Selv om det er syklisten som faller pga. den farlige asfalten i sykkelfeltet, kan ansvar likevel havne hos bilføreren. Har ikke bilføreren fulgt godt nok med, kan det i verste fall ende med domfellelse for uaktsomt drap. Det livsfarlige sykkelfeltet vi ser her kan derfor bli dypt tragisk både for syklister og bilførere. Det skjedde altså en dødsulykke i dette området i september i fjor, uten at den ulykken kunne knyttes direkte til det dårlige sykkelfeltet.

Når vi ser hvor elendig og livsfarlig sykkelfeltet i dette tilfellet er, så setter det et stort spørsmål ved hele sykkelstrategien til byrådet. Hvilke prioriteringer gjøres og hvilke kvalitetskrav er det ved utførelsen? 

13,5 milliarder kroner skal brukes på sykkelstrategien i Oslo. Sykkelfeltet på Langkaia er ikke bare penger ut av vinduet. Det er direkte farlig i tillegg. Er byråd Lan Marie Berg i det hele tatt klar over disse problemene? Har hun selv noe som helst erfaring med vintersykling? Det virker ikke slik.

Byrådet prioriterer nemlig å feie og strø sykkelveiene for å lokke flere til å sykle om vinteren. Hadde byråd Berg hatt noen egen erfaring med vintersykling, ville hun visst at litt is på sykkelveien ikke er det største problemet. Skal man vintersykle, må man uansett ha piggdekk. Et godt vintersykkeldekk har rundt 300 pigger. Et islag er derfor ikke noe problem. Det går helt fint å sykle på en skøytebane med gode piggdekk. Ikke noe problem i det hele tatt.

Like fullt ser ikke byråden ut til å forstå betydningen av jevnt underlag for å ferdes trygt på sykkel. Ingen med ansvar for byens sykkelstrategi ser ut til å bry seg nevneverdig om hvilken fare langsgående kanter som på Langkaia, dype spor etter bussene på bussholdeplassene, eller digre hull i veibanen utgjør for syklistene. Holdningen hos det bilfiendtlige byrådet er kanskje at dette er et problem for bilistene og dermed ikke et problem byrådet skal ta tak i.

Er byrådets sykkelstrategi i det hele tatt gjennomtenkt når det gjelder prioriteringer, løsninger og kvalitet?